CZCICIELE ŚW. O. PIO

2022 rok

W dniach 27-29 maja 2022 odbęda się rekolekcje dla czcicieli i grup modlitwy O. Pio w Brennej w Domu Rekolekcyjnym św Jadwigi. poprowadzi je O. Roman Rusek kapucyn, Krajowy Duszpasterz Grup Modlitwy o. Pio. Koszt 220 zł od osoby. Popkoje dwuosobowe. Pełne wyżywienie. zapisy telefonicznie lub mejlowo / zklim@o2.pl / tel. 512 744 656 ks. Zygmunt Klim

Rozpoczęcie w piątek o 18.00  / od 16.00 zakwaterowanie /. zakończenie w niedziele obiadem o 12.30.

 

INNE WYDARZENIA!!!

- czuwanie modlitewne w Łagiewnikach 18/19 czerwca 2022

- pielgrzymka do O. Pio 4-11.07.22

- Ogolnopolski Kongres Grup Modlitwy w Tenczynie 2-4.09.22

- Czuwanie z o. Pio Przeprośna Górka - częstochowa 24/25.09.22

- spotkanie dla animatorów i przedstawicieli grup w Tychach Mąkołowcu 26.11.22

Wszelkich informacji udziela ks. proboszcz Mieczysław.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

Drodzy Asystenci Duchowi, Animatorzy i członkowie Grup Modlitwy!

 

Pozdrawiamy Was i życzymy, aby w końcu nadeszła dla wszystkich odrobina spokoju i możliwość
wspólnego spotkania się. Z Bożą pomocą przezwyciężamy ten trudny czas spowodowany pandemią Covid-
Sars 19 i spodziewamy się powrotu do "normalności".
Postarajmy się przeżyć razem, tak jak w innych latach, nasz Dzień Jedności w Modlitwie, który stał się już
w pełni częścią naszej działalności. Zachęcamy też, by przesłać do Centrum Grup informację o Waszym
udziale w tym dniu:
16 czerwca 2021 – DZIEŃ JEDNOŚCI W MODLITWIE
Każda Grupa zorganizuje godzinę modlitwy według podanych niżej wskazówek, w jedności z
Macierzystą Grupą w Domu Ulgi w Cierpieniu. Wszystkie Grupy Modlitwy na całym świecie proszone są o
modlitwę w następujących intencjach:
 za papieża Franciszka, za Kościół katolicki, za ubogich, ostatnich i za prześladowanych chrześcijan na
całym świecie;
 aby Pan uwolnił świat od pandemii koronawirusa, przyjął do swojego królestwa zmarłych, zwłaszcza z
powodu pandemii;
 Aby Pan nagrodził wszystkich, którzy poświęcają się w czynieniu miłosierdzia i pomógł naukowcom w
znalezieniu skutecznych środków zaradczych;
 o pokój i nawrócenie serc, rodzin, całego świata i za rządzących państwami;
 za ojca Franco Moscone, aby Pan Jezus, Matka Boża Łaskawa i św. Ojciec Pio nieustannie wspomagali go
w Jego misji duszpasterskiej i napełniali go wszelkim łaskami i błogosławieństwem;
 za wszystkie Grupy Modlitwy Ojca Pio, aby stały się ”pochodniami światła w świecie, szkołami wiary i
ogniskami miłości”, jak pragnął tego św. Ojciec Pio;
 za Dom Ulgi w Cierpieniu, aby stał się prawdziwą ”świątynią modlitwy i nauki”, za jego administratorów i
za wszystkich pracowników służby zdrowia;
 o uzdrowienie duchowe i fizyczne wszystkich chorych;
 o powołania do życia konsekrowanego i do kapłaństwa;
 za dusze czyśćcowe, szczególnie te najbardziej potrzebujące;
 w intencjach poszczególnych Grup.
Wskazówki organizacyjne
Każda Grupa Modlitwy, w dniu 16 czerwca 2021 r. będzie mogła zorganizować swój własny czas modlitwy
(np. Msza Święta, Różaniec, Adoracja Eucharystyczna lub inne) według powyższych intencji. W wielu krajach nie
będzie możliwe wspólne spotkanie, dlatego w takiej sytuacji osoby odpowiedzialne wskażą wspólny czas na modlitwę
osobistą, tak aby przyłączyć się do inicjatywy.
Grupy uczestniczące w tej inicjatywie prosimy o powiadomienie Centrum do dnia 14 czerwca br. na
następujący adres e-mail: centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it
Jesteśmy pewni, że wspólna modlitwa wszystkich Grup Modlitwy Ojca Pio, zanoszona z wiarą do Pana za
wstawiennictwem Matki Bożej Łaskawej i św. Ojca Pio z Pietrelciny, będzie zwiastunem obfitych łask i
błogosławieństw niebieskich dla Kościoła, dla Papieża, dla Grup Modlitwy, dla Domu Ulgi w Cierpieniu, dla
wszystkich chorych i dla całego świata.
Pozdrawiamy Was serdecznie franciszkańskim pozdrowieniem: Pokój i dobro!
Padre Franco Moscone crs Padre Luciano Lotti
Direttore Generale Segretario Generale
San Giovanni Rotondo, 5 czerwca 2021
CENTRO

 

1.

GRUPY MODLITWY św. Ojca Pio ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

i Grup zaprzyjaźnionych

 Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza
Centro Gruppi di Preghiera di Padre Pio
SUPLIKACJA DO OJCA PIO W CZASIE KORONAWIRUSA
O chwalebny Ojcze Pio,
kiedy ustanowiłeś Grupy Modlitwy "umieściłeś nas obok siebie w Domu Ulgi w Cierpieniu, awansując nas na czele tej Cytadeli Miłosierdzia i zapewniłeś nas, że naszym powołaniem jest być "szkołami wiary i ogniskami miłości, w których sam Chrystus jest obecnym".
W tym czasie pandemii niemożliwe jest fizyczne zgromadzenie się Grupy Modlitwy, ale każdy z nas wie, że jest osobą modlącą się w jedności z wieloma innymi - i zna wiele ich imion i twarzy.
W tym tragicznym czasie, o chwalebny Ojcze Pio, pozwól nam odczuć, że naprawdę jesteśmy zjednoczeni w jednej dużej Grupie, która obejmuje cały świat i staje się głosem wszystkich Cytadeli Miłosierdzia, które walczą, cierpią i płacą swoim profesjonalizmem aby pokonać zło koronawirusa.
O chwalebny Ojcze Pio, uczyń się pośrednikiem naszej modlitwy przed Chrystusem Ukrzyżowanym, przez którego zostałeś ustanowiony Cyrenejczykiem ludzkości.
Przez twoje wstawiennictwo pragniemy się modlić:
 za osoby dotknięte wirusem i za te, które opuściły ten świat, "rannych i poległych" wojny, która nie została wypowiedziana, nadeszła niespodziewanie;
 za rodziny zmarłych i chorych, które w swoich więzach rodzinnych zostały naznaczone smutkiem, „bezbronne ofiary” wroga, który nadszedł jak złodziej, by zmienić uczucia i relacje;
 za tych, którzy są zmuszeni do odosobnienia w kwarantannie: doświadczeniu prawie jako “aresztu domowego”, nie za popełnioną winę, ale dotknięci niezrozumiałym wydarzeniem, być może zarażeni podczas wykonywania własnego obowiązku zawodowego;
 za lekarzy rodzinnych i ratowników medycznych: “w okopach”, z niewielkimi zabezpieczeniami i czasami nawet, bez środków, aby walczyć z niewidocznym nieprzyjacielem;
 za lekarzy, pielęgniarki, służbę medyczną i pracowników wszystkich obiektów szpitalnych: “pól bitwy” bez oznaczonego czasu pracy i z siłami, które wydają się zmniejszać;
 za odpowiedzialnych za życie społeczne, rządzących i administratorów: liderów w czasach zagrożenia, zmuszonych do podejmowania decyzji, które wydają się gorzkie i niepopularne;
 za świat gospodarki, za pracowników i przedsiębiorców wszystkich kategorii, którzy widzą ich działalność osłabioną i martwią się o jej utrzymanie: będzie ich zadaniem odbudowywanie, gdy skończy się ta “wojna”; aby wzmocniła się w nich pomysłowość i zmysł wspólnego dobra;
 za zapomnianych: osoby starsze i te, które żyją samotnie, za żebrzących i bezdomnych, za wszystkie kategorie, które zostały jakby “wyłączone” z sieci relacji, które i tak były już niedoskonałe i nietrwałe w stosunku do nich;
 za ostatnich, którzy nie pojawiają się już więcej w informacjach dziennikarskich i telewizyjnych: za emigrantów i uchodźców, ktorzy ryzykują życie przemierzając na łodziach “nasze morze”: oni wszyscy jeszcze istnieją, tak jak wcześniej i kontynuują ich Kalwarie;
 za każdego z nas, którzy przeżywamy ten czas z sercem zranionym, wiedząc jednak, że przede wszystkim w takiej sytuacji, która jest obecnie, musimy być jeszcze bardziej szkołą wiary i ogniskiem miłości.
Pomóż nam, o chwalebny Ojcze Pio wstawiać się za te wszystkie osoby: są one ciałem Chrystusa, są Eucharystią, której w tych dniach nie możemy przyjmować; są Eucharystią żywą, która stała się osobą słabą i cierpiącą … na ich obliczach jaśnieje Oblicze Syna Bożego, najsłodszego Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Amen!
† Franco MOSCONE crs
Arcybiskup Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo Dyrektor Generalny Grup Modlitwy Ojca Pio

 

INFORMACJE NA ROK 2020

 

Wszystkie informacje podane poniżej są ogólne. Każdy zapisuje się osobiście na dane wydarzenie, bezpośrednio u organizatorów. Bieżące informacje dotyczące grup, są umieszczane na stronie internetowej parafii św. Anny w Katowicach: www.sw-anna.wiara.org.pl, w zakładce GRUPY PARAFIALNE odnośnik ARCHIDIECEZJALNE G.M. św. o. PIO. O wydarzeniach indywidualnych w grupach (rocznice, spotkania), każda z grup zawiadamia we własnym zakresie pozostałe Grupy Modlitwy z naszej Archidiecezji.

Żeby te informacje były podane na stronie internetowej grup, proszę je zgłaszać do kancelarii parafii

św. Anny w Katowicach – Janowie: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 12.00 i 16.00 – 17.00;

tel. 32/356 96 22; fax. 032/356 96 23; e-mail: sw-anna@wiara.org.pl

  

 

  1. 29 lutego 2020 – Knurów – Wielkopostny Dzień Skupienia
  2. 30 maja 2020 – Katowice Janów św. Anna – 15-lecie Grupy Modlitwy św. o. Pio
  3. 05 – 07.06.2020 - Brenna - Rekolekcje dla Grup Modlitwy O. Pio archidiecezji katowickiej
    i przyjaciół (Ośrodek Rekolekcyjny Archidiecezji Katowickiej)

                                                   Koszt: 190 zł od osoby

                                                   Zapisy w parafii św. Anny w Katowicach 

 13/14 czerwca 2020 – Kraków Łagiewniki – nocne czuwanie GMOP

 

 

  1. 04 – 06.09.2020 – Tenczyn – Ogólnopolski Kongres GMOP
  2. 26/27 września 2020 – Przeprośna Górka i nocne czuwanie na Jasnej Górze w Częstochowie

 

  1. 11.2020 – Tychy Mąkołowiec – Adwentowy Dzień Skupienia dla Animatorów

                                                                      grup z Archidiecezji Katowickiej

 

 

 Szczęść Boże!

  1. Zygmunt KLIM

koordynator GMOP

w Archidiecezji Katowickiej

 

 

2.

OJCIEC PIO I GRUPY MODLITWY
Świadkowie duchowości Ewangelii
Szkoły wiary, ogniska miłości, w których sam Chrystus przebywa za każdym razem, gdy ich
Członkowie gromadzą się na modlitwie i braterskiej uczcie miłości pod kierownictwem swych
Pasterzy i Kierowników Duchowych. To siła modlitwy jednoczy wszystkie dobre dusze, porusza
świat, odnawia sumienia, wspiera ’’Dom’’, pociesza cierpiących, uzdrawia chorych, uświęca
prace, podnosi poziom opieki zdrowotnej, dodaje siły moralnej i chrześcijańskiej akceptacji
ludzkiego cierpienia, obdarza uśmiechem i błogosławieństwem Bożym każdą niemoc i słabość.
Padre Pio
GRUPY MODLITWY, SZAFARZE POCIESZENIA
Nauczanie pasterskie Księdza Arcybiskupa Matteo Zuppi, Metropolity Bolonii
Grupy Modlitwy są duszą życia duszpasterskiego i narzędziami ewangelizacji. Od początku
swojego pontyfikatu, Papież Franciszek wezwał nas do ewangelizacji naszych peryferii, zachęca
nas do rozpoczęcia konkretnego procesu, konkretnego działania osobistego. Nasze wyjście do
potrzebujących w sposób indywidualny powinno nieść pomoc w zrozumieniu prawdy, która
pozwoli dotrzeć do serc.
Dzisiaj ludzie, którzy żyją z dala od Jezusa, stawiają czoła cierpieniu w coraz bardziej tragiczny
sposób, czując się zagubieni i niepotrzebni do tego stopnia, iż uważają, że ich życie dobiegło końca,
więc byłoby lepiej go zakończyć na zawsze.
Jak w takich tragicznych sytuacjach Grupy Modlitwy mogą prowadzić ewangelizację?
Mają być miejscami stworzonymi do towarzyszenia w pomocy akceptacji drogi cierpienia. Grupy
Modlitwy muszą stać się miejscem prawdziwego pocieszenia; nie można tylko powiedzieć ‘’modlę
się za ciebie, ’’trzeba okazać również uczucia, bliskość. Trzeba walczyć z ideą bezużyteczności,
która pojawia się w umyśle tych, którzy cierpią i działać z prawdziwą siłą jaką mają chrześcijanie:
siłą serca.
Przyjaźń, którą żyjemy i która jest między nami w chwili modlitwy, musimy zabrać poza
Kościół. Ludzie rozpoznają nas na modlitwie, ale przede wszystkim w sposobie życia w miłości, bo
modlić się znaczy kochać się nawzajem. Modlitwa jest najważniejszym momentem w życiu
chrześcijańskim.
Jest tak wiele cierpienia pozostawionego samemu sobie, a samotność sprawia, że jest ono nie do
zniesienia. Naszym celem jest sprawić, aby to cierpienie było lżejsze. Nie trzeba zbyt wielu gestów,
czy też wielu słów; cierpienie potrzebuje obecności drugiej osoby, w wielu przypadkach słowa nie
są potrzebne. Zrezygnujmy z niepotrzebnych konwersacji, zanieśmy cierpiącemu nasze serce,
Słowo Boże, modlitwę. Mamy być szafarzami pocieszenia. Starajmy się przywrócić miłość, piękno
i nadać sens życia tym, którzy cierpią w samotności. Modlitwą przekazujemy nadzieję, ‘‘świętą
obojętność’’, która nie jest rezygnacją ale zaufaniem komuś. Nie jest poddawaniem się lecz
zaakceptowaniem bezsilności i własnych ograniczeń, jest zostawieniem miejsca do działania Panu,
ponieważ mam pewność że On mi pomoże.
Modlitwa żywi się Słowem Bożym. Modlitwa jest komunią. Grupy Modlitwy nie tylko mają
się modlić, ale zapraszać do modlitwy, mają nieść pocieszenie i nadzieję tym, którzy są samotni,
mają jawić się jako kij i laska pasterska tym, którzy przechodzą przez ciemną dolinę.
Osoby cierpiące potrzebują bliskości tych, którzy naprawdę kochają. Wszyscy mamy moc do
przezwyciężania samotności.
Wszyscy wiemy, że Ojciec Pio był człowiekiem prostolinijnym, bardzo bezpośrednim, unikał
trywialnych i powierzchownych rzeczy, nie zawsze udzielał rozgrzeszenia podczas spowiedzi. My
również, jak Ojciec Pio, musimy przekazywać prawdziwe pocieszenie poprzez modlitwę,
upomnienie, wizytę, bliskość, troskę. Musimy nieść Ewangelię z radością, wpisywać w serce naszego bliźniego najpiękniejszą rzecz: Jezus Cię kocha.
Z Ewangelii Św. Mateusza MT 18, 19-20 Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam Ja jestem pośród nich.
Medytacja na temat Grup Modlitwy
Refleksja Ojca Pio W Grupach, gdy moje dzieci zgromadzą się na modlitwie, Jezus będzie wśród nich; również będzie Matka Jezusa; również ja będę obecny w duchu i zjednoczony w modlitwie. Pamiętajcie, że modlitwa jest potężną bronią w rękach Kościoła i wiernych. Jeden słaby człowiek nie może zrobić nic lub bardzo niewiele, ale łącząc się z innymi zyskuje na sile. Modlitwa i wzywanie pomocy Jezusa jednej duszy jest słabe, jeśli jednak więcej dusz łączy się w modlitwie stanowią one potężną siłę umocnioną przez Chrystusa.
Refleksja Giovanni Gigliozzi
Żyjcie w waszej Grupie Modlitwy! Bądźcie zaczynem! Żyjcie przy boku swojego kapłana i swojego biskupa. Bądźcie prawdziwymi apostołami w waszych parafiach. Grupa to nie małe poletko. Obdarowujcie, bądżcie hojni dla wszystkich w waszym środowisku, w waszej rodzinie. Wartości, które Ojciec Pio chciał przekazać Grupom Modlitwy mają przede wszystkim charakter duchowy - rozszerzając impet miłości, zapoczątkowany przez Ojca Pio, kapłana Chrystusowego, rozprzestrzeniajcie go we wszystkich środowiskach, w których przebywacie.
Modlitwa św. Jana Pawła II do św. Ojca Pio Pokorny i umiłowany Ojcze Pio: Prosimy, naucz także nas pokory serca, abyśmy zostali zaliczeni do grona prostaczków z Ewangelii, którym Ojciec obiecał objawić tajemnice swojego Królestwa. Pomóż nam, byśmy modlili się niestrudzenie i byli pewni tego, że Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim jeszcze Go o to poprosimy. Daj nam spojrzenie wiary, abyśmy potrafili od razu rozpoznawać w ubogich i cierpiących oblicze samego Jezusa. Wspieraj nas w godzinie walki i próby, a jeśli upadniemy, spraw, abyśmy doświadczyli radości płynącej z sakramentu pojednania. Przekaż nam twoje serdeczne przywiązanie do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki. Towarzysz nam w ziemskiej pielgrzymce do szczęśliwej Ojczyzny, do której również my mamy nadzieję dojść, aby na wieki kontemplować chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen

3.

Grupa Modlitwy O. Pio
Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo
DZIEKUJE SERDECZNIE
wszystkim Grupom Modlitwy O. Pio, które wraz w animatorami i opiekunami duchownymi, wzieły udział we wspólnej modlitwie
16 czerwca 2019,
w 17° rocznice Kanonizacji Św. Pio z Pietrelciny.
Mamy nadzieję, że ta jedność w modlitwie jest miła Boga i że wyjedna błogosławieństwo i łaski dla wszystkich za wstawiennictwem O. Pio. Prosiliśmy w intencji Kościoła, za ojca Franco Moscone, za Klinikę Casa Sollievo della Sofferenza z całym personelem i pacjentami oraz w intecji Grup Modlitwy O. Pio na całym świecie.
W załączniku umieszczamy liste Grup z całego świata, które odpowiedziały na nasze zaproszenie. Są w wśród nich Grupy z Włoch i z zagranicy.
Dziękujemy jeszcze raz za wasz udział w modlitwie. Polecamy sie wzajemnie wstawiennictwu O. Pio i pozdrwiamy Was bratersko
Grupa Modlitwy O. Pio
Casa Sollievo della Sofferenza

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, siedziba: Kobielice, Kościelna 2.