Odpust parafialny

        Uroczystość  Matki Boskiej Królowej Polski - 3 maja

 

W tym roku Uroczystość ta wypada w sobotę 2 maja 2020r. z uwagi na Niedzielę Wielkanocną, która przypada 3 maja, ale w hierarchii uroczystości jest ona ważniejsza.

 

Świętowanie Odpustu będzie jednak w niedzielę 3 maja.

 

Uroczystość rozpoczniemy w sobotę 2 maja mszą świętą o g. 18.00

 

W samą niedzielę 3 maja Msze święte będą o g. 8.00, 9.30, suma odpustowa o g. 11.00 i o 16.00.

 

Ponieważ nie wolno odprawiać majowego, dlatego nie będzie uroczystych nieszporów.

 

Kazania wygłosi i Sumie Odpustowej przewodniczyć będzie ks. prof hab Jan KOCHEL, wykładowca w WSD w Opolu. / mój kolega rocznikowy /.

 

 

Serdecznie wszystkich Parafian i Gości zapraszam do Kobielic na niedzielę 3 maja br.

Jednocześnie informuje, że w Eucharystii moze brać udział maksynalnie 25/os.

Stąd dodatkowa Msza świeta o g. 9.30.

Z każdej Mszy będzie transmija poprzez naszą stronę internetową.

Ponadto właczymy takze nagłośnienie zewnętrzne.

 

                                                 ks. Proboszcz

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, siedziba: Kobielice, Kościelna 2.