Sakrament małżeństwa

UWAGA !!!!!

 Nauki przedślubne w miesiącu czerwcu 2023 są ODWOŁANE. 

Najbliższe spotkanie narzeczonych 6 lipca o 19.00 w salce. ks. proboszcz

++++++++++++++++++++++

Wyszła specjalna Instrukcja naszego ks. Metropolity ks. Abpa Wiktora Skworca odnośnie przygotowania do małżeństwa.

Szczegóły znajdziemy w Gazetce na miesiąc luty, na stronie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin, oraz tu na stronie:

 

1. Przygotowanie do zawarcia sakramentu mażenstwa zaczyna się 12- 10 miesięcy / minimum 6 / prze dplanowaną datą zawarcia ślubu.

2. Podczs wizyty w kancelarii parafialnej, w czasie której ustala się datę ślubu, należy zapoznać narzeczonych z przebiegiem przygotowań oraz wręczyć "Świadectwo uczestnictwa narzecoznych w przygotowaniu bezpośredni do małżeństwa."

3. Katechumenat przedmałżeński.

Jest przeznaczony  dla osób, które nie ukończyły katechizacji w zakresie szkoły średniej. Spotkania powinny mieć charakter ewangelizacyjny. Katechumenat obejmuje minimum 4 spotkania godzinne w odstępie np. miesięcznym lub tygodniowym, zbudowane na 4 prawach życia duchowego.

4. Nauki przedmałżeńskie połączone z dniem skupienia.

Narzeczeni uczestniczą w 4 spotkaniach nauk przedslubnych / 8 tematów /. Każde ze spotkań trwa 2 godziny, w ciągu 4 dni. Na zakończenie nauk / w tym samym d iu lub innym / narzeczeni uczestniczą w dniu skupienia.

W archidiecezji katowickiej nauki przedślubne mogą być organizowane zedynie za pomocą zatwierdzonego do realizacji programu m.in. Ślubuję Ci .., lub Przed nami małżenstwo albo Program Dominikański.

Nauki powinny być prowadzone w odstępach czsowych: tygodniowych - 9,6 lub 4 spotkania co tydzień w wybrany dzień tygodnia; w kolejne dni tygodnia lub dowolnych odstępach czasu - minimum 4 dni.

Nauki powinny odbywac się metoda warsztatową, w grupach do 15 lub 20 par narzeczonych.

5. Spotkania w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego.

Po skończonych naukach narzeczeni zobowiązani są do 3 indywidualnych / dla każdej pary / spotkań z doradcążycia rodzinnego.

6 Platforma cyfrowa zapisów internetowych dla narzeczonych.

Aby ułatwić narzeczonym sprawne  znajdowanie dogodnych miejsc i terminów nauk oraz spotkań w poradni życia rodzinnego, 1 stcyznia 2020 roku, na stronie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin zostanie umiesczony program ułatwiający narzeczonym wyszukiwanie dogodnych terminów i miejsc, na ktróe narzeczeni będą się zapisywać jedynie drogą elektroniczną, pzrekazując stosowne ofiary na konto parafii.

7. Ofiary narzeczonych.

Od 1 stcyznia 2020 r. narzeczeni będą proszeni o złozenie ofiary 100 zł. W tym 50 zł - jako udział w kosztach materiałów pomocniczych do nauk przedślubnych / płatne przyzapisywaniu isę na nauki przedślubne ?, oraz 50 zł - jako ofiara na funkcjonoanie Poradni Życia / płatne przy zapisywaniu się do Poradni /.

Narzeczni mogą takzę dokonać wpłaty na miejscu, wówczas otrzymuja druczek KP.

Zaproponowane kwoty mogą zostać anulowane, gdy narzeczeni znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub nie organizują żadnej uroczystości weselnej. Zwolnienia z opłat dokonuje proboszcz.

8. Ok. 6 miesięcy przed zawarciem ślubu narzeczeni przychodzą na spisanie protokołu przedślubnego, przynosząc aktualny akt chrztu / ważny 6miesięcy /, świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej, oraz potwierdzenie spotkania z nauk przedmałżeńskich i poradni.

 

W/w tekst to skrót Instrukcji dot. przyjęcia narzeczonych i towarzyszenia im w procesie przygotowania do sakramentu małżeństwa. Całość znjdziemy na stronie Archidiecezjalnego Wydziału Duszpasterstwa Rodzin i w naszej Gazetce.

Instrukcja obwiązuje na terenie archidiecezji katowickiej we wszystkich jej parafiach od 1.01.2020 roku.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, siedziba: Kobielice, Kościelna 2.