Duszpasterze

 

DROGI BRACIE, DROGA SIOSTRO!


Pozdrawiam Cię tradycyjnym - SZCZĘŚĆ BOŻE. Dziwnym i niepojętym zrządzeniem Bożej Opatrzności zostalem posłany do Waszej parafialnej wspólnoty w Kobielicach. Pozwól, że się przedstawię. Nazywam się ks. Mieczysław KROEMER - ur. 07.08.1961 roku w parafii pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Marklowicach. Ukończyłem I LO im. Powstańców Śląskich, a potem jeszcze Średnią Szkołę Muzyczną w Rybniku. W 1982 roku wstąpiłem do WŚSD w Katowicach, które ukończyłem z tytułem magistra teologii. Pracę magisterską w zakresie teologii małżeństwa i rodziny napisałem pod kierunkiem ks. Biskupa Gerarda Bernackiego. Święcenia kapłańskie przyjąłem z rąk ks. Biskupa Damiana Zimonia w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla 13 maja 1989 roku. Na wakacyjne zastępstwa zostałem posłany do parafii w Szopienicach i w Wiśle Małej. Od września 1989 roku otrzymałem już stałe dekrety. Były to następujące parafie: Brzęczkowice, Katowice Dąb, Jastrzębie Górne, Katowice Goszowiec, Biertułtowy, Katowice Katedra. 

Dekret mianujący mnie proboszczem w Kobielicach otrzymałem 06.09.2006 roku, a instalacja do parafii NMP Królowej Polski miała miejsce 10.09. w czasie mszy św. o godz.10.30.

Przychodzę do Was z wielką radością, nadzieją i niepewnością. Wiem, jak wielkim uczuciem i życzliwością darzyliście mojego poprzednika śp. ks. prob. Norberta Osmańczyka, którego Bóg w tak niezrozumiały dla nas sposób odwołał do wieczności. Myśli Jego nie są myślami naszymi, ale zapewniam Was, że w modlitwie będę zawsze o nim pamiętał. Chcę także kontynuować dzieło, które rozpoczął.

Dlatego PROSZĘ WAS - nie zostawiajcie mnie samego! Módlcie się za mnie do Boga, jak i ja czynię to za Was od pierwszego dnia otrzymania dekretu. Chce w swoim proboszczowaniu nadal realizować słowa, które wypisałem na prymicyjnym obrazku: "Być dobrym jak chleb", św. Brat Albert. Tak jak powiedziałem w czasie mojej instalacji do parafialnego kościoła probostwo dla Was jest ZAWSZE OTWARTE! Nikt nie odejdzie nie wysłuchany !

Życzę Wam - Moi Drodzy PARAFIANIE - wszelkiej pomyślności, a nade wszystko wielu łask za pośrednictwem naszej Patronki NMP Królowej Polski.

 

Z końcem czerwca 2017 roku zostałem przez kapłanów dekanatu Suszec wybrany na urząd Dziekana dekanatu Suszec po przejściu na emeryturę poprzedniego dziekana ks. prob Karola Matery. Z dniem 30 lipca 2019 ks. Abp Wiktor Skworc zatwiedził mój wybór i wręczył dekret ustanawiący mnie dziekanem dekanatu Suszec do końca 2021 roku.


SZCZĘŚĆ BOŻE wszystkim Kobieliczanom

ks. Mieczysław Kroemer

 

 

 

 

Porzedni Proboszczowie

 

 

 

ks. Norbert Osmańczyk - urodził się 22 marca 1959 w Chorzowie. Ochrzczony został 5 kwietnia tegoż roku w kościele Św. Barbary. W tym też kościele w maju 1968 przystąpił po raz pierwszy do Komunii Św. I 18 listopada 1973 przyjął sakrament bierzmowania.

 

Był synem Pawła i Małgorzaty zd. Obrączka. W 1966 rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr. 15 w Chorzowie. Od 1968 był ministrantem, a w 1971 został lektorem. W czasie wakacji zastępował będącego na urlopie kościelnego.Po ukończeniu w 1974 szkoły podstawowej uczył się w Liceum Zawodowym nr. 5 w Chorzowie, gdzie w 1978 zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie (w 1980 Śląskie Seminarium zostało przeniesione do Katowic).

 

Święcenia diakonatu otrzymał z rąk bpa Józefa Kurpasa 11 marca 1984 w katedrze w Katowicach; tam też 4 kwietnia 1985 bp Herbert Bednorz udzielił mu święceń prezbiteratu.

 

Ks. Norbert Omańczyk był wikariuszem w parafiach: Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Czechowicach-Dziedzicach (od 5 maja 1985), Św Anny w Świerklanach (od 31 sierpnia 1988, był też katechetą w Szkole Podstawowej w Świerklanach Dolnych), Św. Józefa w Katowicach-Załężu (od 31 sierpnia 1991 r., katechizował w Szkołach Podstawowych nr 22, 24, 60 i w Zespole Szkół Komunikacyjnych), Św. Marii Magdaleny w Tychach (od 29 sierpnia 1994, katecheta w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych i w Liceum Medycznym), Matki Bożej Różańcowej w Chropaczowie (od 29 sierpnia 1997, katecheta w Szkołach Podstawowych nr 5 i 10 oraz w II Liceum Ogólnokształcącym).

 

28 lipca 2002 został administratorem a 23 lutego 2003 proboszczem parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kobielicach . Katechizował w Szkole Podstawowej w Kobielicach i w Zespole Szkół Rolniczych w Pszczynie.

Zmarł 30 sierpnia 2006 roku w szpitalu w Pszczynie. Pochowany został w parafii św. Barbary w Chorzowie. 

 

 

 

 

 

ks. Roman Szekiel - urodzony 29 grudnia 1933 roku w Kochłowicach. Święcenia kapłańskie przyjął w Katowicach 23 czerwca 1957 roku. W roku 1985 został rektorem, a w roku 1989 proboszczem parafii w Kobielicach.  

 

 

 

Księża pochodzący z parafii

 

 

ks. Stanisław Pindel - wyświęcony 1987
ks. Aleksander Czembor - wyświęcony 1975

ks. Ryszard Lapczyk - wyświęcony 1961 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, siedziba: Kobielice, Kościelna 2.