Sakramenty Święte

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
w II sobotę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 16.00;

/ chyba, że podano inaczej w ogłoszeniach / 

W czasie tej mszy udzielamy także błogosłaieństwa rocznym dzieciom

/ są wpisane na bieżąco z księgi chrztów, nie trzeba ich zgłaszać /.


SAKRAMENT BIERZMOWANIA
w terminie ustalonym przez księdza arcybiskupa lub bpa;

W tym roku będzie to ...

Spotkania bierzmowanych -połączone z próbą

- ......ze świadkami, a potem adoracja i spowiedź


SAKRAMENT EUCHARYSTII
porządek liturgii podany w zakładkach: Msze Święte oraz Aktualności,
termin Pierwszej Komunii Świętej dzieci: III niedziela maja ;

 

 


SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
okazja do spowiedzi świętej 30 minut przed każdą Mszą Świętą w kościele,
w I piątek miesiąca spowiedź dzieci po I Komunii św.
dodatkowa okazja do spowiedzi świętej jest przewidziana przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego,
oraz w Wielkim Tygodniu;

 


SAKRAMENT CHORYCH
podczas odwiedzin chorych w I sobotę miesiąca ( po zgloszeniu),
podczas wezwania do chorego (na życzenie),
w kościele podczas Mszy Świętej w Dniu Chorych (sobota przed 11 lutego);

 

 

PRZYGOTOWANIE DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH


PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU

 

  1. Dziecko mogą zgłosić do chrztu wyłącznie jego rodzice lub inni opiekunowie prawni, którzy sprawują nad nim całodobową opiekę.
  2. Dziecko może zostać ochrzczone wyłącznie na prośbę przynajmniej jednego z wymienionych wyżej opiekunów (matka lub ojciec, ewentualnie inny opiekun prawny, który całodobowo opiekuje się dzieckiem).
  3. Osoba, która prosi o chrzest dziecka musi być wierzącym i praktykującym katolikiem, bowiem podczas liturgii chrztu złoży w jego imieniu wyznanie wiary i przyjmie na siebie odpowiedzialność za wychowanie je w wierze.
  4. Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania / patrz zakładka: kancelaria / na 2 tygodnie przed s. chrztu.
  5. Przy zgłoszeniu rodzice przedstawiają do wglądu następujące dokumenty: swoje dowody osobiste, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
  6. Rodzice podają dane osobowe chrzestnych: Imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny (data zawarcia sakramentu małżeństwa, nazwa miejscowości oraz wezwanie parafii w których ten sakrament był zawierany).
  7. Chrzestnym może być wyłącznie wierzący i praktykujący katolik, który przyjął sakrament bierzmowania.
  8. świadkiem chrztu moze być jedynie osoba innego wyznania np ewangelik lub prawosławny itp. Katolik mający przeszkodę do przyjęcia Komunii św. nie może być ani chrzestnym , ani tym bardziej świadkiem chrztu. / patrz Kodeks Prawa Kanonicznego 

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, siedziba: Kobielice, Kościelna 2.