Ministranci

 

 

 

 

Służenie można i NALEŻY sprawdzić na – www.parafiakobielice.p

 

Lista ministrantów od dnia 16 czerwca 2022

 

Ministranci SP –  Matula Antoni, oraz kandydaci 

 

Ministranci starsi -   Baron Michał, Błąkała Tomasz, Wojtak Karol, Toroń Bartosz, Nocoń Adam, Mikolajce Filip, Kokot Radosław,Szromek Eryk, Matula Jakub

 

Ministranci najstarsiFicek Jan,  

 

 NOCOŃ ADAM – lektor  / odpowiedzialny za SP /

 

LEKTORZY - Ficek J, Toroń B, Szromek E, Błąkała T  

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 MINISTRANTEM  miesiąca grudnia został Robert KIONKA !!  GRATULUJĘ.

                                                

                              SŁUŻBA MINISTRANTÓW           

 Na służbę wpisuje się w zakrystii do planu, który jest wyłożony na stoliku.

 

Sobota 6.05.23

17.00  Furczyk, Kionka

 

Niedziela 7.05.2023   

  7.30  Wojtak,  

10.30  Matula A, Koma, Klos

15.30 i 16.00  Nocoń B, F; Kionka, Matula J

 

Poniedziałek 8.05.

17.40 i 18.00 Nocoń B, F; Matula A

 

Wtorek 9.05

   7.00 chętni

 

Środa 10.05

17.40 i 18.00  Machalica, Klos, Matula A, Koma

 

Czwartek 11.05

17.40 i 18.00 Nocoń B, F; Klos, Furczyk

 

Piątek 12.05

16.30 i 17.00 Machalica, Furczyk, Matula A, Koma

 

Sobota 13.05 

  9.00 Zbiórka

 

Życzę owocnej i radosnej służby.

Chorym życzymy zdrowia!!!

Solenizantom miesiąca  MAJA wszystkiego najlepszego!!

 

Ministranci na dzień 16.06.2022

Ficek , Balura, Kokot, Wojtak, Nocoń,Baron, Błąkała, Szromek, Toroń, Mikołajec, Matula A, Matula J - łącznie 12 chłopców.

Kandydatów - 7 osób.

Gr. I - NOCOŃ Bartłomiej

             NOCOŃ Franciszek

 

Gr. II - FURCZYK Oskar

               MACHALICA Kacper

 

Gr. III - KIONKA Robert

                 KLOS Bartosz

                 KOMA Norbert

 

PROSZĘ GASIĆ ŚWIATŁO W ŁAZIENCE !!!!!!!!!!!!!!!!

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, siedziba: Kobielice, Kościelna 2.