Witamy na stronie internetowej
Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
w Kobielicach

 

Z ufnością zwracamy się do Ciebie Boża Rodzicielko, nasza Matko i Królowo, dana nam przez Boga ku obronie naszego narodu.
Nie zwyciężymy sami naszych najgroźniejszych, śmiertelnych wrogów: niewiary, kłamstwa, niesprawiedliwości, alkoholizmu, narkomanii, niemoralności.
Panno Zwycięska, ufamy w Twoje zwycięstwo. Ty jesteś naszą Nadzieją.
Zwyciężałaś w dniu Zwiastowania, na Kalwarii, w Wieczerniku Zielonych Świąt, i w dziejach naszego narodu.
Twoje też będzie zwycięstwo w tym wielkim czasie próby.

 

Nasza Matko i Królowo, racz przyjąć nasze hołdy wdzięczności. Ogrom doznanych łask budzi w nas nadzieję i pragnienie trwania
w wierności Bogu, Krzyżowi, Kościołowi, świętej wierze i Tobie, Niepokalana Matko i Królowo Polski.


Amen.

Liturgia


2020-08-05, Środa, Rok A, II, Dzień Powszedni albo wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny
Jr 31, 1-7
Jr 31, 10. 11-12b. 13 (R.: por. 10d)
Por. Łk 7, 16
Mt 15, 21-28
2020-08-06, Czwartek, Rok A, II, Święto Przemienienia Pańskiego
Mt 17, 1-9
Dn 7, 9-10. 13-14
Ps 97, 1-2. 5-6. 9 (R.: por. 1a i 9a)
2 P 1, 16-19
Mt 17, 5c
Mt 17, 1-9
2020-08-07, Piątek, Rok A, II, Dzień Powszedni albo wspomnienie świętych męczenników Sykstusa II, papieża, i Towarzyszy albo wspomnienie św. Kajetana, prezbitera
Na 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7
Pwt 32, 35c-36b. 39abcd. 41 (R.: 39c)
Mt 5, 10
Mt 16, 24-28

Wydarzenia

 

PILNE!!!

 Najnowsze -PILNE!

Bardzo prosze o pilny kontakt Rodziców dzieci, które 8 sierpnia mają przyjąć chrzest św. !!!!! Najlepiej prosze przyjśc do kancelarii w czwartek lub  piątek 31.07 od 18.30 do 19.00 ,albo w sobotę po południu od 16.00. Sprawa jest pilna...

 

 Na stronie startowej w zakładce Plan nowej pielgrzymki znajdziemy nowa propozycję wyjazdu na weekend, tym razem w październiku.

Koniecznie tam zajrzyj!!!

 

W czasie wakacji, aż do końca sierpnia kancelaria parafialna będzie czynna po mszach wieczornych od 18.30 - 19.00 od poniedziałku do piątku za wyjątkiem wtorku / dzień wolny /.

W sprawach nagłych proszę dzwonić na parafię albo napisać maila: kobielice@katowicka.pl

 

NAJBLIŻSZA - a zarazem ostatnia przed wakacjami - TRANSMISJA MSZY POPRZEZ YOU TUBE będzie w niedzielę 28 czerwca o g. 7.30 i 10.30./ już było /.

W czasie wakacji nie będzie transmisji Mszy św.!!!

 

 

Najnowsze Rozporządzenie ks. abpa zamieszczone jest na naszej stronie parafialnej w zakładce: Wiadomości z Archidiecezji  / strona startowa / 

W naszej Gazetce na m-c czerwiec znajduje się poniższe rozporządzenie.   ks. Proboszcz

 

Ponieważ wyszły nowe zarządzenia niniejszym informuję, że w naszej światyni

od najblizszej niedzieli 31 maja może być obecnych  wieksza ilość wiernych z zachowaniem odstępów od siebie oraz posiadania na twarzy maseczek.

1. Dyspensa od obowiazku uczestniczenia we Mszy świętej zostaje odwołana z dniem 6 czerwca.  Nadal jednak  mogą z niej skorzystać  ludzie starsi, chorzy, zakażeni,

matki opiekujące się maluchami, oraz ci,  którzy się boją koronawirusa. Zachęca się tych wiernych do korzystania z transmisji poprzez środki masowego przekazu.

  a/ Posługa liturgiczna ministrantów i lektorów w wieku szkolnym oraz udzielanie Komunii św  przez nadzwyczajnych szafarzy od 6 .06 są możłiwe.

   b/Osoby dorosłe posługujące przy ołtarzu oraz wszyscy wierni są zobowiązani do zachowania rygorów sanitarnych i przyjmowania Komunii św. NA RĘKĘ!

   c/ Zachęcam - pisze ks. Abp - wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Nadal jednak stosujemy w parafii wyłącznie NADZWYCZAJNĄ formę spowiedzi

       dla tych, którzy osobiscie o to poproszą. Miejscem takiej spowiedzi nie może być konfesjonał, ale inne pomieszczenie: kancelaria, zakrystia, salka.

  d/ Spowiedź przed I Komunią powinna być przeprowadzona tak jak w podpunkcie - c.

       Komunia święta ma być udzielana TYLKO na rekę. Msze święte komunijne mogą byc sprawowane i w niedziele i w tygodniu.

  e/ otwarta zostaje możliwość organizowania spotkań formacyjnych dla dorosłych / katecheza, krąg biblijny /z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

  f/ można już  odwiedzić chorych,  jednakże na wyraźne zaproszenie osoby chorej lub jej rodziny.

  g/ tegoroczna pielgrzymka mężczyzn do Piekar nie odbędzie się w tradycyjnej formie. Będzie transmisja Mszy św.  poprzez TV Polonia i Katowice.

  h/ udzielanie sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbędzie się 2 czerwca.

  i/ biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, nie organizujemy: procesji Bożego Ciała ulicami parafii / możliwa jest wokół kościoła /,

      wakacyjnych rekolekcji formacyjnych oraz pieszych pielgrzymek na jasną Górę

  j/jest zgoda na transmisje Mszy św poprzez internet i to tylko w czasie rzeczywistym / odprawiania mszy /. Ze stron parafialnych należy usunąć archowalne nagrania

     celebracji. Wskazuja na to dokumenty kościelne, a takze Dekret Kongregacji Kultu Bożego z dnia 25.03.2020r.

 

2.Najbliższa transmisja poprzez stronę internetową będzie w niedzielę 28 czerwca o g. 7.30 i 10.30. W czasie wakacji nie będzie transmisji.

 

3.Bardzo proszę, aby ludzie starsi powstrzymali się jeszcze od przychodzenia do kościoła i uczestniczyli we Mszach poprzez TV czy radio.

Komunię świetą przyjmujemy NA RĘKĘ lub w sposób duchowy!!!

 

ks. Proboszcz

                                                   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 JUŻ JEST !!!!!!!!!!!!!! dziś 9 kwietnia w Wielki Czwartek po raz pierwszy usłyszymy się poprzez transmisję internetową o g. 18.00.

Będzie to Msza święta Wieczerzy Pańskiej. Powiedz o tym innym - Bóg  zapłać.

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABOŻEŃSTW - nie organuzijemy nabozeństw majowych, ani procesji w dni krzyżowe.

 

            PLAN  SPRZĄTANIA KOŚCIOŁA

 

 C. dalszy rozporządzenia dot. sprzatania kościoła. I tak:

 

Zaleca się i zobowiązuje do regularnego mycia i dezynfekowania powierzchni dotykanych przez wiernych np. ławek, stolików, poręczy, klamek i przymywania ich ciepłą woda po każdej Mszy św.

Proszę zatem, aby każdego dnia po odprawionej Mszy, Panie z wyznaczonej ulicy przetarły i odświeżyły ławki oraz poręcze i klamki - ks. Proboszcz

 

 

                      PLAN  SPRZĄTANIA KOŚCIOŁA

 

                   LIPIEC

 

 27.06   -  Rodzice dzieci komunijnych

 

   4.07   -  ul. Wiesjska cz. II, lewa strona

 11.07   -  ul. Wiejska cz. I, prawa strona i przyległe

 18.07  -   ul. Wiejska cz. II prawa strona

 25.07  -   ul. JP II / lewa strona / i ul. Pańska

 

                  SIERPIEŃ

 

   1.08 - ul. JP II/ prawa strona / i ul. Łączna

   8.08 - ul. Topolowa od SP i Zacisze

14.08 - ul. Topolowa od SP do końca

22.08 - ul. Pochyła i Sportowa

29.08 - Rodziny rolnicze

   

                       PLAN KOLEKT

 

                     LIPIEC

 

        28.06 – na remont katedry

        

         3.07 – I piątek / charytatywna /

         5.07 - na WŚSD w Katowicach

       12.07 – na parafię

       19.07 – na parafię / na ogrzewanie

       26.07 – na parafię  / oplaty /

     

                    SIERPIEŃ

 

          2.08 - na WTUŚL

          7.08 - charytatywna  / I piątek /

          9.08 - na remont katedry

        15.08 - na parafię

        16.08 - na remonty

        23.08 - na ogrzewanie

        30.08 - na parafię / na ogrzewanie /             

              

                    Proszę ewentualne ofiary na dalsze prace remontowe przesłać na konto parafii - także poprzez stronę parafialną.

  Bóg zapłać tym, którzy już tak licznie to uczynili.

 

 Kolejny numer naszej Gazetki - na miesiąc lipiec i sierpień - już jest dostępny w kościele na stojaku dla prasy.

Jest także nowy numer Gościa Niedzielnego w cenie 5 zł,oraz wakacyjny Mały GN  w cenie 3 zł.

 

 

Jeśli ktoś chce zgłosić dziecko  to chrztu to proszę o kontakt.

Wg najnowszego Rozporządzenia chrzty i roczki, a także śluby mogą mieć miejsce

z zachowaniem odpowiednich przepisów dot. ilości osób i posiadania maseczek.

 


ŻYCZENIA

 

 

 

            UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO A.D. 2019

 

                                                                          „Tak Bóg umiłował świat,

                                                          że Syna swego Jednorodzonego dał,

                                               aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął,

                                                                ale miał życie wieczne”. (J 3,16)

 

 

 

                                                       Drodzy Parafianie!

            

                            Pan Jezus zaprasza nas, abyśmy na nowo z radością i pokorą przyjęli prawdę o Tajemnicy jego Wcielenia i Narodzenia.

Pozwólmy się ogarnąć tej radosnej nowinie o Bożej Miłości do człowieka. Z głęboką wiarą poprzez modlitwę i sakramenty święte, a szczególnie sakrament Eucharystii, przygotujmy nasze serca na przyjęcie Dzieciątka Jezus.

          Życzę Wam, Aby w waszych domach zagościły wiara, nadzieja i miłość by jeszcze bardziej stawać się uczniami Chrystusa. Niech w roku Eucharystii, kiedy to pochylamy się nad „wielką Tajemnicą naszej wiary”, Słowo które nieustannie gości na ołtarzach całego świata przemienia nasze serca.

Wszystkiego także Najlepszego w nadchodzącym Nowym 2020 Roku.

 

Dopełnieniem tych życzeń niech będą słowa o. Franciszka Libermanna:

„Zwracajcie swe pragnienia tylko do Jezusa. Radujcie się wyłącznie Nim. Kosztujcie tylko Jego miłość. Niech wasze serca, dusze, ciała i całe życie istnieją tylko dla Jezusa i w Nim.

Niech On będzie życiem waszej duszy.

Niech wszystkie wasze uczucia, działania, pragnienia, porywy woli będą ożywiane i kierowane przez Jezusa.

 Niech On was ożywia i prowadzi we wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych działaniach waszej duszy. A zatem to On będzie żył w was. W duchu Jego świętości, przepełnieni Jego mocą, dzięki Jego działaniu przejdziecie wszystkie etapy duchowego życia, aby wasza dusza była święta Jego świętością”.

 

            

                WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2020 ROKU

 

                                  życzy  ks. proboszcz Mieczysław KROEMER


KALENDARIUM MIESIĄCA!!

 

  29.02 -Wielkopostny Dzień Skupienia GMOP w parafii pw. MB Częstochowskiej w Knurowie

             
                  rozpoczęcie o 9.30, zakończenie o 15.30 po Kornce do Bożego Miłosierdzia

 

   1.o3 -     Pierwsze Gorzkie żale / g.15.15 /. Kazania głosi ks. prob Dariusz GRODOŃ z Suszca

 

  2  -    kolejne  spotkanie w ramach grupy Alpha

 

  4 -    I nabożeństwo Dk dla dzieci / 17.30 /

            / poświęcenie Skarbców do I Komunii św. /           

 

  5 -  nabożeństwo I czwartkowe w intencji nowych powołań i za kapłanów / 17.30 /

 

  6 -    wyjazd  młodzieży z grupy Alpha na Góę św. Anny / do 8.03 /

           

  8 -   Dzień Kobiet

 

13 - dodatkowa Dk o g. 20.00  

          

14 -   odwiedziny chorych

 

18 -  Różaniec papieski w ramach duchowego przygotowania na 100lecie urodzin św. JP II / 18.30 /

 

19  -   CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU przypadająca na naszą parafię

 

25  -  Dzień Świętości Życia. Podejmij Duchową Adopcję dziecka poczętego.

 

27 -  dodatkowa Dk o g. 20.00  / odwołana / . zachęcam do odprawienia samemu w domu.

 

 

29  -   V Niedziela W. Postu

         -  Gorzkie żale odprawmy w domu z rodzina czytając tekst ze Skarbca

 


WIECZÓR UWIELBIENIA

 

 

W imieniu młodzieży oazowej oraz uczestnikow kursu alpha w  naszej  parafii gorąco zapraszam do udziału 

we Mszy świętej w poniedziałek 29 czerwca o 18.45,  która będzie zakończeniem i podsumowaniem rozpoczętego w styczniu br. kursu Alpha.

Ok olo g. 19.30 rozpocznie się ostatni przed wakacjami Wieczor Uwielbienia. !!!!!!!!!!! przyjdź, by spotkać się z Jezusem i doświadczyć Jego milości. 

 


Plan nowej pielgrzymki.

Moi Kochani.

Jest nowa propozycja wyjazdu na pielgrzymko- wycieczkę. Zapisy od niedzieli 26 lipca. Ilość miejsc ograniczona. 

Zachecam, aby skorzystac z tej oferty i powiedzieć o niej innym.

Pielgrzymka na Bieszczady szlakiem kard. St. Wyszyńskiego jest przełożona na przyszly rok 2021

 

PIELGRZYMKA NA DOLNY ŚLĄSK

 

Bardo Śl. - Wambierzyce - Kudowa -Krzeszów  - Karpacz - Zamek Książ - Świdnica

 

02-04.10.2020

1 dzień

Godzina6.00 zbiórka uczestników na parkingu pod Kościołem, przejazd do Barda Śląskiego. Zobaczymy m. in. Bazylikę Nawiedzenia Najświętszej  Marii Panny, obręb Starego Miasta i kamienny most na Nysie Kłodzkiej. Następnie udamy sie do Wambierzyc gdzie nawiedzimy Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej. Na koniec dnia zobaczymy Kaplicę Czaszek w Kudowie Zdroju. Obiadokolacja i nocleg w ok. Polanicy Zdrój.

 

 

2 dzień:


Po śniadaniu przejazd do Krzeszowa. Nawiedzimy Europejską Perłę Baroku – Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej, obiekty klasztorne, kapliczki Drogi Krzyżowej i Pawilon na Wodzie. Po południu wizyta w ewangelickim kościele Wang w Karpaczu. Czas wolny. Obiadokolacjai nocleg w ok. Polanicy Zdrój.

 

 

3 dzień:

 

Po śniadaniu wizyta na Zamku Książ. Zwiedzimy dziedziniec zewnętrzny, park i otoczenie zamku. W drodze powrotnej zatrzymamy się w Świdnicy  i zwiedzimy Kościół Pokoju. W godzinach wieczornych przyjazd na miejsce zbiórki.

 

 

Cena: 580,- pln

 

Świadczenia:

 

- przejazd autokarem (klimatyzacja, wc, napoje – kawa, herbata za 3 zł.)

- 2 noclegi w hotelu – pokoje 2-3 osobowe z łazienkami

- 2 śniadania, 2 obiadokolacje

- opieka pilota

- ubezpieczenie NNW.

 

 

Na  bilety wstępu do odwiedzanych obiektów, parkingi, przewodników należy przeznaczyć kwotę 85pln(kwota ta jest integralną częścią ceny i nie podlega rozliczeniu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     


Ważne informacje dot.s.małżeństwa

 

PLATFORMA CYFROWA ZAPISÓW INTERNETOWYCH DLA NARZECZONYCH.

Aby ułatwić narzeczonym sprawne znajdowanie dogodnych miejsc i terminów nauk przedślubnych oraz spotkań w poradni życia rodzinnego, 1 stycznia 2020 roku na stronie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin zostanie umieszczony program ułatwiający narzeczonym wyszukiwanie dogodnych terminów i miejsc nauk przedślubnych oraz poradni zycia rodzinnego, na które narzeczeni będą się zapisywać jedynie drogą elektroniczną, przekazując jednocześnie stosowne ofiary na konto parafii. - narzeczenikatowicka.pl

Ofiary narzeczonych wynszą 100 zł. W tym 50 zł - jako udział w kosztach materiałów pomocniczych do nauk przedślubnych, oraz 50 zł - jako ofiara na funkcjonowanie Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego.

Można się już wstępnie zapisywać wpisując w tytule słowa: narzeczeni.katowicka.pl

 

  1. Nupturienci pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się do swojej parafii na 12 miesięcy / wyjątkowo 6 miesięcy / przed planowanym ślubem - chodzi o parafię zamieszkania, a nie zameldowania! Od ks. Proboszcza otrzymują materiały przygotowujące ich do spotkań w ramach nauk przedślubnych, dnia skupienia i Poradni życia rodzinnego. Materiały są dla każdego z narzeczonych i na ich podstawie przygotowują się do ślubu. Spisanie protokołu odbywa się w innym terminie - nie później niż 3 miesiące przed datą ślubu.

  2. W dekanacie Suszec każdy Proboszcz jest zobowiązany do przeprowadzenia nauk przedślubnych (4 spotkania). Rejestracja na platformie cyfrowej. Dopiero po odbytych naukach udajemy się na 3 spotkania do Poradni / rejestracja także poprzez internet /.
  3. Poradnia Życia Rodzinnego jest czynna w ostatni wtorek każdego miesiąca w parafii Suszec i tam udajemy się, aby odbyć 3 spotkania z Doradcą Życia Rodzinnego delegowanym przez ks. Abpa Wiktora Skworca. Godziny otwarcia i nauk przedślubnych są podane na stronie parafii Suszec.

  4. Świadectwo chrztu , które należy przynieść do spisania protokołu przedmałżeńskiego jest ważne 6 miesięcy od daty jego wydania. Ponadto przynosimy dyplom ukończenia religii w zakresie szkoły średniej, dyplom ukończenia przygotowania bliższego do małżeństwa (studium przedmałżeńskie), oraz dokumenty z USC  (ważne 6 miesięcy od daty wydania). Nie przynosimy dyplomu z bierzmowania bo na akcie chrztu powinna być adnotacja o jego przyjęciu.

Prośba o wsparcie

Drodzy Parafianie i Goście naszej strony internetowej.!!!!!!!!!

 

Dzięki wsparciu materialnemu wielu z Was - koperty, ofiary z kolekty, oraz przesyłane na konto - udało nam się od jesieni 2019 roku uruchomić podnośnik dla niepełnosprawnych. Bardzo się cieszymy, że tak wielu starszych i osłabionych wiekiem Parafian z tego udogodnienia korzysta. Ale to nie koniec spraw...

 

Obecnie tematem nr 1 jest docieplenie probostwa, oraz dokończenie prac dotyczących elewacji kościoła od strony ul. Pszczyńskiej, oraz trwającego remontu  w podziemiach świątyni tj. w kotłowni. Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników Mszy świętej zwracam się do Was powtórnie z prośbą o materialne wsparcie tych prac poprzez przesyłanie środków pieniężnych na konto naszej parafii. Będę SZCZERZE BARDZO WDZIĘCZNY za każdą przekazaną na te cele złotówkę. Numer konta znajdziemy poniżej. Sytuacja jest dramatyczna, a prace są rozpoczęte. Prosze o zrozumienie i przekazanie dowolnej sumy pieniędzy na konto, aby te prace jak najszybciej zakończyć.

 

 Dlatego ośmielam się - ponieważ znikąd nie możemy liczyć na pomoc - podać nr konta na który można wpłacać ofiary na ten cel - 85 1050 1403 1000 0023 0839 3830 prowadzony przez ING Bank Śląski SA. Przypomnę, że wpłaty na cele kultu religijnego można odpisać od podatku. Za zrozumienie i życzliwy odzew na ten apel składam serdeczne Bóg zapłać.

 

Reasumując - mamy do zapłaty II ratę za docieplenie probostwa / na tych dwóch scianach musimy zakończyć z braku funduszy /

                        - mamy do zapłaty wykonaną wylewkę w kotłowni pod kościołem, gdzie będzie magazyn na dekoracje,

                           stół do ping ponga i piłkarzyki / otynkowanie ścian mamy juz zapłacone /. Bóg zapłać firmie KOBIELANKA.

                        - mamy do zapłaty specjalne okno do zamontowania w kotłowni tzw. lustrzane. Obecne blacha jest już zardzewiała i woda leci do środka 

 

                        - pozstaje jeszcze do zapłaty wyremontowanie bocznego wejscia do kościoła od strony dużej gablotki

Sami widzimy jak sporo tego jest. Licze na Waszą pomoc. Najgorzej gdybyśmy zostali z długami...

 

ks. prob Mieczysław


VARIA -Informacje różne


PODEJMIJ WYZWANIE W WIELKIM POŚCIE   AD 2020!!!!!!!!!

 

 

Spróbuj przeżyć choć jeden dzień o chlebie i wodzie i ofiaruj to wyrzeczenie w intencji zatwardziałych grzeszników o ich nawrócenie.

 

Lista terminów jest wyłożona w kaplicy św. Rity. Tam możesz się wpisać.

 

Oczywiście, możesz ten post przeżywać także w inne dni W. Postu. Decyzja należy do Ciebie!!!!!

 

Wierzę, że dasz radę… Inni już to zrobili.

 

Ps. Ale pamiętaj, że nie ma żadnych wyjątków:   

     tylko chleb i woda od rana do wieczora.

     / akcja dot. tylko osób dorosłych od 18 lat /

 

                                                                                                      ks. proboszcz

 

  1. Najbliższa msza święta z udzielaniem s. chrztu i za roczne dzieci - 14.03.2020 o g. 16.0
  2. Kuria Metropolitana w Katowicach ODWOŁUJE Archidiecezjalną pielgrzymkę do Rzymu na 100 lecie urodzin św. JP II.
  3. W tym roku rekolekcje wielkopostne się nie odbędą, bo w październiku przewidziane są Misje święte. 
  4. Zachęcam Parafian do udziału w rekolekcjach zamkniętych np. w Brennej bądź w Kokoszycach.

BARDZO WAŻNE OGŁOSZENIE!!!

 

Kuria Metropolitalna w Katowicach prosi o podanie danych kontaktowych do Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archdiecezji Katowickiej.

ks. Łukasz PŁASZEWSKI; adres do korespondencji: skr. poczt. 206  40 - 950 Katowice;  tel. 519 318 959; mail: delegat.dm@katowicka.pl

 


Informacja odnośnie pogrzebów

 

 

POGRZEBY   AD 2020

 

Śp. Wojciech WOWRA  l.18

zam. ul. Stara Droga 

                                           Pogrzeb - sobota 1.08.

                                     10.00 - różaniec

                                     10.25 - ostatnie pożegnanie

                                     10.30 - msza święta pogrzebowa

 

   

                                             Modlitwy za śp. Wojciecha będą w kościele:

                                             sobota 1.08. o g. 10.00

                                             Rip.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

 

 


LinkiZasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, siedziba: Kobielice, Kościelna 2.