16 maja - w niedzielę - 2021 roku zmarł śp. ks. proboszcz Senior Roman SZEKIEL 

Miał lat 87 z tego 63 lata przezył w Chrystusowym kapłaństwie. 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

16 maja 2023 roku o g. 8.00 została odprawiona msza święta w II rocznicę jego śmierci.

Uczestnikom tej Eucharystii składam serdeczne Bóg zaplać.  ks Proboszcz

 

Witamy na stronie internetowej
Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
w Kobielicach

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                                                                               

Z ufnością zwracamy się do Ciebie Boża Rodzicielko, nasza Matko i Królowo, dana nam przez Boga ku obronie naszego narodu.
Nie zwyciężymy sami naszych najgroźniejszych, śmiertelnych wrogów: niewiary, kłamstwa, niesprawiedliwości, alkoholizmu, narkomanii, niemoralności.
Panno Zwycięska, ufamy w Twoje zwycięstwo. Ty jesteś naszą Nadzieją.
Zwyciężałaś w dniu Zwiastowania, na Kalwarii, w Wieczerniku Zielonych Świąt, i w dziejach naszego narodu.
Twoje też będzie zwycięstwo w tym wielkim czasie próby.

 

Nasza Matko i Królowo, racz przyjąć nasze hołdy wdzięczności. Ogrom doznanych łask budzi w nas nadzieję i pragnienie trwania
w wierności Bogu, Krzyżowi, Kościołowi, świętej wierze i Tobie, Niepokalana Matko i Królowo Polski.


Amen.

Liturgia


2023-12-11, Poniedziałek, Rok B, II, Dzień Powszedni albo wspomnienie Św. Damazego I, papieża
Iz 35, 1-10
Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. Iz 35, 4d)
Łk 5, 17-26
2023-12-12, Wtorek, Rok B, II, Dzień Powszedni albo wspomnienie Najśw. Maryi Panny z Guadalupe
Iz 40, 1-11
Ps 96 (95), 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13 (R.: por. Iz 40, 10a)
Mt 18, 12-14
2023-12-13, Środa, Rok B, II, Wspomnienie Św. Łucji, dziewicy i męczennicy
Iz 40, 25-31
Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10 (R.: por. 1b)
Mt 11, 28-30

Wydarzenia

 

PILNE!!!

 WIKTOR SKWORC
ARCYBISKUP METROPOLITA

KATOWICKI

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

W SPRAWIE POMOCY OFIAROM TRZĘSIENIA ZIEMI W TURCJI I SYRII

Drodzy Diecezjalnie! Bracia i Siostry!

Kościół w Polsce jednoczy się dzisiaj na modlitwie w intencji ofiar trzęsienia ziemi
w Turcji i Syrii, której towarzyszy niezbędna wobec rozmiarów tragedii pomoc finansowa.
Proszę Was zatem, Bracia i Siostry, o otwartość serca i hojną ofiarność, którą można
okazać poprzez indywidualne wpłaty na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej.
Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną umieszczone na stronach internetowych
i w mediach parafialnych.

Pomoc poszkodowanym będzie udzielana we współpracy z siostrzanymi
organizacjami sieci Caritas. Zebrane środki zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone
na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb osób poszkodowanych, takich jak żywność,
opieka medyczna, ciepłe i bezpieczne schronienie. W dalszej kolejności będziemy
wspierali odbudo i rewitalizację zniszczonych obszarów, a także lokalną ludność w jej
bieżących potrzebach.

Za każdy dar serca i wrażliwość, którą rodzi chrześcijańskie miłosierdzie, składam
wszystkim serdeczne Bóg zapłać! W duchu wdzięczności i modlitewnej jedności podczas
niedzielnej Eucharystii udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Wiktor Skworc

Arcybiskup

Metropolita Katowicki

Katowice, 09 lutego 2023 r.

VA I - 10/23

Zarządzenie

Komunikat Arcybiskupa Katowickiego należy odczytać w niedzielę 12 lutego 2023 r.
w ramach ogłoszeń duszpasterskich oraz rozpowszechnić na stronach internetowych,
portalach społecznościowych i w parafialnych mediach wraz z następującą informacją:
Pieniądze na pomoc poszkodowanym można wpłacać na konto Caritas Archidiecezji
Katowickiej w ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice; nr rachunku 96
1050 1214 1000 0090 3169 8062; tytuł wpłaty: „Pomoc Turcji i Syrii” lub poprzez system
płatności elektronicznej na portalu katowickiej Caritas:
https://dobrodaj.pl/ .
† Marek Szkudło

 

ŻYCZENIA

 

 

 

            UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  A.D. 2021

 

                                                                          „Wiary w sercu,

                                                                             nadziei w myślach

                                                                             miłości, która się nie kończy.

                                                                            Bo Pan Zmartwychwtał.  ALLELUJA

                                                          

 

                                                       Drodzy Parafianie!

            

Dopełnieniem tych życzeń niech będą słowa o. Franciszka Libermanna:

„Zwracajcie swe pragnienia tylko do Jezusa. Radujcie się wyłącznie Nim. Kosztujcie tylko Jego miłość. Niech wasze serca, dusze, ciała i całe życie istnieją tylko dla Jezusa i w Nim.

Niech On będzie życiem waszej duszy.

Niech wszystkie wasze uczucia, działania, pragnienia, porywy woli będą ożywiane i kierowane przez Jezusa.

 Niech On was ożywia i prowadzi we wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych działaniach waszej duszy. A zatem to On będzie żył w was. W duchu Jego świętości, przepełnieni Jego mocą, dzięki Jego działaniu przejdziecie wszystkie etapy duchowego życia, aby wasza dusza była święta Jego świętością”.

 

           

                                  życzy  ks. proboszcz Mieczysław KROEMER


KALENDARIUM MIESIĄCA!!

 

  1.011 - WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

              / 14.30 nabożeństwo za ++ Parafian - bez procesji /

 

  2.11 - Dzień Zaduszny - msze o 8.00 i 18.00

               Wypominki i rózaniec za ++ odmawiamy do 6.11  / 17.15 - ostatnie /

 

  11.11 - Narodowe Święto Niepodleglości - msza o 9.00  / transmisja na yt / 

 

20.11 - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

              

27.11 - I Niedziela Adwentu - zaczyna się nowy rok liturgiczny 


WIECZÓR UWIELBIENIA

 

 

W imieniu młodzieży oazowej oraz uczestnikow kursu alpha w  naszej  parafii gorąco zapraszam do udziału 

we Mszy świętej w poniedziałek 29 czerwca o 18.45,  która będzie zakończeniem i podsumowaniem rozpoczętego w styczniu br. kursu Alpha.

Ok olo g. 19.30 rozpocznie się ostatni przed wakacjami Wieczor Uwielbienia. !!!!!!!!!!! przyjdź, by spotkać się z Jezusem i doświadczyć Jego milości. 

 


Plan nowej pielgrzymki.

Po konsultacji z BP Orlando podjęliśmy decyzje o ODWOŁANIU pielgrzymki do Izraela w miesiącu lutym 2024.

Zapraszam na spotkanie do salki  wponiedziałek 30 października o 18.45, aby odebrac wpłatę I raty i ewewntualnie wyrazić chęć na nny wyjazd.

ks. proboszcz


Ważne informacje dot.s.małżeństwa

 

Moi Kochani.

Nauki przedślubne rozpoczną się w naszej parafii po Nowym Roku w poniedziałek 4 stycznia 2021 o g. 18.30. Wszystkich chętnych zapraszam do zapisania się poprzez  napisanie maila z imieniem i nazwiskiem na adres - kobielice@katowicka.pl       ks. Proboszcz

 

 

PLATFORMA CYFROWA ZAPISÓW INTERNETOWYCH DLA NARZECZONYCH.

Aby ułatwić narzeczonym sprawne znajdowanie dogodnych miejsc i terminów nauk przedślubnych oraz spotkań w poradni życia rodzinnego, 1 stycznia 2020 roku na stronie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin zostanie umieszczony program ułatwiający narzeczonym wyszukiwanie dogodnych terminów i miejsc nauk przedślubnych oraz poradni zycia rodzinnego, na które narzeczeni będą się zapisywać jedynie drogą elektroniczną, przekazując jednocześnie stosowne ofiary na konto parafii. - narzeczenikatowicka.pl

Ofiary narzeczonych wynszą 100 zł. W tym 50 zł - jako udział w kosztach materiałów pomocniczych do nauk przedślubnych, oraz 50 zł - jako ofiara na funkcjonowanie Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego.

Można się już wstępnie zapisywać wpisując w tytule słowa: narzeczeni.katowicka.pl

 

  1. Nupturienci pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się do swojej parafii na 12 miesięcy / wyjątkowo 6 miesięcy / przed planowanym ślubem - chodzi o parafię zamieszkania, a nie zameldowania! Od ks. Proboszcza otrzymują materiały przygotowujące ich do spotkań w ramach nauk przedślubnych, dnia skupienia i Poradni życia rodzinnego. Materiały są dla każdego z narzeczonych i na ich podstawie przygotowują się do ślubu. Spisanie protokołu odbywa się w innym terminie - nie później niż 3 miesiące przed datą ślubu.

  2. W dekanacie Suszec każdy Proboszcz jest zobowiązany do przeprowadzenia nauk przedślubnych (4 spotkania). Rejestracja na platformie cyfrowej. Dopiero po odbytych naukach udajemy się na 3 spotkania do Poradni / rejestracja także poprzez internet /.
  3. Poradnia Życia Rodzinnego jest czynna w ostatni wtorek każdego miesiąca w parafii Suszec i tam udajemy się, aby odbyć 3 spotkania z Doradcą Życia Rodzinnego delegowanym przez ks. Abpa Wiktora Skworca. Godziny otwarcia i nauk przedślubnych są podane na stronie parafii Suszec.

  4. Świadectwo chrztu , które należy przynieść do spisania protokołu przedmałżeńskiego jest ważne 6 miesięcy od daty jego wydania. Ponadto przynosimy dyplom ukończenia religii w zakresie szkoły średniej, dyplom ukończenia przygotowania bliższego do małżeństwa (studium przedmałżeńskie), oraz dokumenty z USC  (ważne 6 miesięcy od daty wydania). Nie przynosimy dyplomu z bierzmowania bo na akcie chrztu powinna być adnotacja o jego przyjęciu.

Prośba o wsparcie

Drodzy Parafianie i Goście naszej strony internetowej.!!!!!!!!!

 

Dzięki wsparciu materialnemu wielu z Was - koperty, ofiary z kolekty, oraz przesyłane na konto - udało nam się od jesieni 2019 roku uruchomić podnośnik dla niepełnosprawnych. Bardzo się cieszymy, że tak wielu starszych i osłabionych wiekiem Parafian z tego udogodnienia korzysta. Ale to nie koniec spraw...

 

Obecnie tematem nr 1 jest docieplenie probostwa, oraz dokończenie prac dotyczących elewacji kościoła od strony ul. Pszczyńskiej, oraz trwającego remontu  w podziemiach świątyni tj. w kotłowni. Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników Mszy świętej zwracam się do Was powtórnie z prośbą o materialne wsparcie tych prac poprzez przesyłanie środków pieniężnych na konto naszej parafii. Będę SZCZERZE BARDZO WDZIĘCZNY za każdą przekazaną na te cele złotówkę. Numer konta znajdziemy poniżej. Sytuacja jest dramatyczna, a prace są rozpoczęte. Prosze o zrozumienie i przekazanie dowolnej sumy pieniędzy na konto, aby te prace jak najszybciej zakończyć.

 

 Dlatego ośmielam się - ponieważ znikąd nie możemy liczyć na pomoc - podać nr konta na który można wpłacać ofiary na ten cel - 85 1050 1403 1000 0023 0839 3830 prowadzony przez ING Bank Śląski SA. Przypomnę, że wpłaty na cele kultu religijnego można odpisać od podatku. Za zrozumienie i życzliwy odzew na ten apel składam serdeczne Bóg zapłać.

 

Reasumując - mamy do zapłaty II ratę za docieplenie probostwa / na tych dwóch scianach musimy zakończyć z braku funduszy /

                        - mamy do zapłaty wykonaną wylewkę w kotłowni pod kościołem, gdzie będzie magazyn na dekoracje,

                           stół do ping ponga i piłkarzyki / otynkowanie ścian mamy juz zapłacone /. Bóg zapłać firmie KOBIELANKA.

                        - mamy do zapłaty specjalne okno do zamontowania w kotłowni tzw. lustrzane. Obecne blacha jest już zardzewiała i woda leci do środka 

 

                        - pozstaje jeszcze do zapłaty wyremontowanie bocznego wejscia do kościoła od strony dużej gablotki

Sami widzimy jak sporo tego jest. Licze na Waszą pomoc. Najgorzej gdybyśmy zostali z długami...

 

ks. prob Mieczysław


VARIA -Informacje różne


 

BARDZO WAŻNE OGŁOSZENIE!!!

 

Kuria Metropolitalna w Katowicach prosi o podanie Parafianom danych kontaktowych do Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archdiecezji Katowickiej.

ks. Łukasz PŁASZEWSKI; adres do korespondencji: skr. poczt. 206  40 - 950 Katowice;  tel. 519 318 959; mail: delegat.dm@katowicka.pl

 


Informacja odnośnie pogrzebów

 

 Od 1 stycznia 2023 roku informacje  o zmarłych Parafianach zostaną zamieszczone na stronie pt. 'DUSZPASTERSTWO', w zakładce 'NEKROLOGI'.

 

Ostatnie pożegnanie jest wyjątkową chwilą, bardzo indywidualną i emocjonalną. Pogrzeb, oprócz wybranego obrzędu, w jakim ma się odbyć, regulowany jest również przez obowiązujące przepisy prawa. Część osób, zgodnie z dawną tradycją, chce, aby podczas mszy świętej wieko trumny zostało otwarte.

Trumna co do zasady przeznaczona jest do transportu i pochowania osoby zmarłej. Ciało jest w niej umieszczane bezpośrednio w miejscu zgonu, w szpitalu lub w odpowiednio do tego celu przystosowanym miejscu. Następnie wieko jest zamykane najczęściej przez pracowników zakładu pogrzebowego. Czy można je otworzyć podczas mszy?

Pogrzeb kościelny

Pogrzeb kościelny odbywa się w świątyni lub kaplicy cmentarnej, jeśli taki budynek znajduje się w danej lokalizacji. Trumna z ciałem umieszczana jest na katafalku, tuż przed ołtarzem, a bezpośrednio za nią zasiada rodzina osoby zmarłej. Podczas organizacji i ustalania szczegółów pochówku, pojawiają się prośby o otwarcie wieka trumny. Warto pamiętać, że kwestia ta nie zależy od woli zakładu pogrzebowego czy kapłana, ale jest uregulowana w odpowiednich przepisach o charakterze sanitarno – epidemiologicznym.

Prawo nie pozostawia złudzeń – trumna nie może zostać otwarta podczas uroczystości pogrzebowych. Wieko zamyka się po przygotowaniu zwłok, ułożeniu ich w trumnie, a także odmówieniu modlitw. Dzieje się to bezpośrednio w prosektorium bądź innym miejscu, przystosowanym do tego celu.

Otwarta trumna

Otwarta trumna była częstym widokiem na pogrzebach organizowanych wiele lat temu, gdy tego rodzaju zwyczaj był powszechny. Dotyczyło to głównie wsi, na których tradycja ta była szczególnie kultywowana. Ciało przywożone było do domu lub kaplicy, gdzie odmawiano modlitwy w gronie rodziny i znajomych. Dziś praktyka ta, ograniczona przez prawo, została w dużym stopniu wyeliminowana.

Miejscem, w którym można pożegnać zmarłego, jest szpitalne prosektorium lub przystosowane do tego celu kaplice przy domach pogrzebowych. To tam spotykają się najbliżsi, którzy przed zamknięciem trumny, modlą się w skupieniu. Firmy pogrzebowe umożliwiają tego rodzaju pożegnanie, którego termin ustalany jest bezpośrednio z rodziną.

Pogrzeb jest niezwykle emocjonalnym wydarzeniem w życiu każdego człowieka. Jego przebieg regulowany jest nie tylko przez przepisy kościelne, ale także te o charakterze państwowym. Wiele osób nadal chce, aby podczas mszy trumna pozostała otwarta. Prawo jednak nie pozwala na to, określając precyzyjnie, iż zmarły umieszczany jest w trumnie w miejscu do tego przeznaczonym, a po zamknięciu wieka nie można go otwierać. Prosektoria czy zakłady pogrzebowe umożliwiają ostatnie pożegnanie z bliskim, również przy otwartej trumnie. Jednakże po jej przewiezieniu do kościoła, musi pozostać zamknięta.

 

POGRZEBY   AD 2022   /RiP  łac.- Niech odpoczywa w pokoju /

 

14. Zmarł śp. Henryk TREFON, L.62; zam. ul. Wiejska

                                           Pogrzeb w czwartek 17.11.22 o g. 10.00

                                           O g. 9.30 modlitwa różańcowa

                                           Modlitwy za zmarłego będą w kościele:

                                           o 17.45 w poniedziałek 14.11 oraz w środę 16.11 o g. 17.30

                                           RiP 

13. Zmarł śp. Antoni KURTOK, l.85; zam. ul. Wiejska

                                          Pogrzeb w środę 16.11.22 0 g. 10.00

                                          O 9.30 modlitwa różańcowa

                                          Modlitwy za zmarlego będą w kościele w poniedziałek 14.11 o 17.45

                                          RiP

12. Zmarł śp. Teofil Kocima,  l. 73; zam. ul. Pszczyńska

                               Pogrzeb  w piątek 2.11.22. o g. 10.00

                               O g. 9.30 modlitwa różańcowa

                               Modlitwy za zmarłego będą w kościele o 17.30 w środę i czwartek

                               RiP

11. Zmarł śp. Stanisław Michałek,  l. 54; zam. ul. Leśna

                               Pogrzeb w poniedziałek 24.10.22 o g. 11.00

                               O g. 10.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

                               RIP

 

Zmarła śp. Aniela PASTUSZKA, zam. Radostowice ul. Graniczna 53 / mama p. Renaty Folek /

Pogrzeb  w czwartek 25.08 o g. 11.00 w Radostowicach. RiP 

 

10. Zmarła śp. Maria PODRAZIK   l. 82; zam. ul. Wiejska

                                Pogrzeb w sobotę 23.07.22 o g. 9.00

                                O g. 8.30 różaniec święty

                                Modlitwy za + śp Marię będą w kościele:

                                czwartek - 21.07 oraz piątek - 22.07 o g. 18.,30 

                                RiP 

9. Zmarła śp. Krystyna ANDERKO  l. 95; zam. ul. Zielona 

                               Pogrzeb w sobotę 16.07.22 o g. 9.00

                               O g. 8.30 różaniec święty

                               Modlitwy za zmarłą będą w domu rodzinnym na ul. Zielonej 5

                               czwartek - 14.07  i piątek - 15.07 -  o g. 19.00

                               RiP

8. Zmarła śp. Zofia BARON  l. 86; zam. ul. Topolowa

                              Pogrzeb  we wtorek 7.06.22 o g. 9.00

                              O g. 8.30 modlitwa różańcowa

                              Modlitwy za zmarłą będą w kościele w niedzielę o g. 17.00 i w poniedziałek o g. 18.30.

                              RiP

7. Zmarł śp. Franciszek LAZAR l.88;  zam. ul. Leśna

                              Pogrzeb  w czwartek 12.05.22 o g. 10.00

                              O g. 9.30 modlitwa różańcowa.

                              Modlitwy za zmarłego będą we wtorek i środe w kościele o g. 18.30

                              RiP

 

6. Zmarła śp Krystyna  ZEMBALA l. 84; zam ul.  Wiejska

                           Pogrzeb w środę13.04. 22 o g. 9.30

                           O g. 9.00 modlitwy rózańcowa

                           Modlitwy za zmarłą w poniedziałek 11.04 o g. 18.30  w kościele

                               RiP

                                Po Mszy odprowadzenie ciała na cmentarz św. Jadwigi w Pszczynie. 

 

5. Zmarł śp. Tadeusz OLSZYNKA l. 58; zam. ul. Pszczyńska 196C

                               Pogrzeb w sobotę 9.04.22 o g. 11.00

                            O g. 10.30 modlitwa różańcowa.

                            Modlitwy w domu zmarłego.

                            RiP

 

4. Zmarł śp. Zbigniew  PODBIOŁ  l. 40  zam. ul. Topolowa

                           Pogrzeb w środę 9 .03.22 o g. 9.00

                           O g. 8.45 Koronka do Bożego Milosierdzia

                           Modlitwy w domu zmarłego 

                               RiP

 

3. Śp. Jakub  SEKTA l.23;  zam. ul. Krzywa 43 A

                                 Pogrzeb we wtorek 01.03.2022 o g. 10.00

                                 O g. 9.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia

                                 RiP

Modlitwy - sobota 26.02 - w domu

                        niedziela 27.02 g. 10.15 - Koronka do B. Miłosierdzia w kościele

                        poniedziałek 28.02 g. 18.00 - rózaniec w kościele

Rodzina prosi, aby NIE KUPOWAĆ kwiatów, a w ich miejsce złożyć ofiarę na Hospicjum św. O. Pio w Pszczynie.

Te datki będą zbierane w dniu pogrzebu.

  

2. Śp. Alojzy MACHALICA l. 77; zam. ul. Graniczna 32

                             Pogrzeb w poniedziałek 7.02. 0 g. 13.00

                             O g. 12.30 różaniec święty

                             RiP

     Modlitwy w domu

 

1. Śp. Marian DEMBECKI  l. 63, zam. ul. Wiejska

                            Pogrzeb piątek 4.02.22 g. 9.30

                            O g. 9.00 różaniec za zmarłego

                            RiP

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

 

 


LinkiZasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, siedziba: Kobielice, Kościelna 2.