Historia naszej parafii1

Krótki rys historyczny Kobielic.

 

               Pierwsza historyczna wzmianka o Kobielicach pochodzi z 1536 roku. W urbarzu z tego roku przy wsi Poręba zapisano, że tamtejszy siodłak Szczepan Słowak objął puste pole „ na Kobielicach”. Nie wiadomo, czy istniała tu dawniej miejscowość na prawie polskim. Zdaniem H. Borka etymologia nazwy „Kobielice” wskazuje, że pochodzi ono od nazwiska Kobiela i potwierdza przez to starszą genezę osady. Jednak wg L. Musioła funkcjonować mogła także jako nazwa terenowa – „kobielice” – nazwa lasu. Ostateczna rozbudowa Kobielic na prawie niemieckim nastąpiła po roku 1550, kiedy rządy w państwie pszczyńskim przejął bp wrocławski Baltazar Promnic / 1548 – 1562 /. Prawdopodobnie stało się to za jego rządów lub za rządów któregoś z jego następców: Stanisława / 1562 – 68 /, bądź Karola / 1568 – 91 /.

             O ile urbarz z 1548 roku nie wymienia Kobielic, urbarz  z 1572 roku mówi o „niedawno zbudowanej i jeszcze dotąd nie wciągniętej do rejestrów gospodarczych” wsi. Tak więc pod koniec XVI wieku parafia Brzeźce składała się z trzech miejscowości: Brzeźce, Wisła Polska i Kobielice.

    

                                      / za: Grzegorz Sztoler, Brzeźce, Monografia historyczna  

                                        parafii i wsi. Pszczyna 1999, str. 7 /

 

 

 

    Dane dot. parafii Kobielice zawarte w w/w Monografii p. G. Sztolera.

 

25.08. 1975 – uruchomiono punkt katechetyczny w Kobielicach. Od 1963 –    

                               1970 istniał on u pp. Czerneckich. Katechizowała tu S. Honoraria,    

                               Boromeuszka. W l. 1970 – 75 taki punkt był także u pp.  

                               Poloczków, w którym uczyła S. Matylda Chromik, także  Boromeuszka.

 

12.08.1984 – poświęcenie terenu pod budowę kaplicy oraz krzyża misyjnego w

                              Kobielicach. Miała ona stanąć na gruncie p. Stefana Folka, który

                              notarialnie przekazał go parafii Brzeźce na własność.

 

24.08.1984 – zmiana proboszczów – ks. Tadeusz Jaskółka został przeniesiony

                               do Załęskiej Hałdy. W jego miejsce przybył ks. Ryszard Anczok

 

02.09.1984 –  powitanie ks. R. Anczoka w Brzeźcach.

 

30.09 – 30.10 – przedstawiono projekt kaplicy w Kobielicach Urzędowi Gminy w Suszcu.

 

29.04.1985 – parafia otrzymała pozwolenie na budowę kaplicy mszalno -  katechetycznej w Kobielicach.

                               Na początku maja rozpoczęto pierwsze prace budowlane.

 

15.05.1985 – w ramach Dni Krzyżowych odprawiono w Kobielicach na terenie budowy pierwszą Mszę świętą

                            / w tym czasie Kobielice należą do dekanatu Pawłowice /

 

VIII// 1985 – w ciągu 8h osadzono konstrukcję dachową przyszłej kaplicy.

 

01.10.1985 – nadzór nad budową przejmuje ks. Roman Szekiel. Dekretem ks.  bpa Damiana Zimonia zostaje mianowany rektorem stacji

                            duszpasterskiej w Kobielicach.

 

17.01.1986 – ks. bp Damian Zimoń wydaje dekret ustanawiający Kobielice samodzielną stacją duszpasterską.

                           / księgi metrykalne od 01.01.1986 /

 

05.06.1986 – poświęcenie kaplicy w Kobielicach przez ks. bpa Damiana Zimonia.

 

02.02.1987 – Mszę świętą prymicyjną odprawił w kościele w Kobielicach ks. Stanisław Pindel.

 

15.01.1989 – odczytano w kościele w Brzeźcach i Kobielicach dekret ustanawiający parafię Kobielice pw. NMP Królowej Polski.

                                                                        

                          / koniec, tyle jest w Monografii /

 

Czasy współczesne:

 

17.09.1989 – dekretem ks. Bpa D. Zimonia zostaje erygowana parafia pw. NMP Królowej Polski w Kobielicach.

 

01.01.1990 – parafia Kobielice zostaje wyłączona z dekanatu Pawłowice, a włączona do dekanatu Pszczyna / do 31.12.2014 /

 

21 – 22.04.1990 – pierwsza wizytacja biskupia, którą przeprowadził  ks. bp pomocniczy diec. katowickiej Janusz Zimniak.

 

07-08.04.1995 – druga wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził ks. bp Ordynariusz Damian Zimoń.

 

12-14.04.2002 – trzecia wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził ks. bp Stefan Cichy

 

V/ 2002 – dekretem ks. Abpa D. Zimonia ks. proboszcz Roman Szekiel przeszedł na emeryturę.

                       Nowym proboszczem mianowany został ks. Norbert Osmańczyk / dekret z dnia 1.06.2006 /

 

Wiosna 2006 – rozpoczęcie prac budowlanych związanych z przebudową  kościoła.

 

30.08.2006 – po ciężkiej chorobie zmarł śp. ks. proboszcz Norbert Osmańczyk.

                               Jego ciało spoczywa w macierzystej parafii pw. św. Barbary w Chorzowie.

10.09.2006 - nowym proboszczem zostaje mianowany ks. Mieczysław Kroemer,

                              dotychczasowy wikariusz w parafii Katedralnej Chrystusa Króla w Katowicach.

 

10.09.2006 – podczas Mszy świętej o g. 10.30 / uroczystość żniwna /  dziekan

                               dekanatu pszczyńskiego ks. Krystian Janko dokonuje aktu  wprowadzenia nowego Proboszcza.

                               Obecny jest także ks. Feliks Hanusek.

 

23.06.2007 – Złoty Jubileusz kapłaństwa ks. proboszcza Seniora R. Szekiela

 

28-29.09.2007 – wizytacja kanoniczna, którą przeprowadza ks. Abp Damian Zimoń.

 

01.01.2015 – dekretem ks. Abpa Wiktora Skworca parafia Kobielice zostaje wyłączona z dekanatu Pszczyna i włączona do nowo powstającego

                             dekanatu Suszec. Dziekanem jest ks. proboszcz Karol Matera z Brzeźc.

                            W skład nowego dekanatu wchodzi 6 parafii – Brzeźce, Radostowice, Suszec, Rudziczka, Kryry i Kobielice.

 

Wiosna 2017 – planowana kolejna wizytacja kanoniczna. Odbyła się w terminie 03.03 - 05.03.2017. Przeprowadził ją ks. Bp pomocniczy Adam WODARCZYK.

 

Z dniem 1.07.2017 dziekanem dekanatu Suszec zostaje mianowany ks. proboszc z Kobielic Mieczysław KROEMER.

 

29.12.2018 - Ks. senior Roman Szekiel obchodzi 85 rocznicę Urodzin.

 

 

 

Historia budowy kościoła wg wersji napisanej przez p. Ignacego Poloczka.

/ zachowano pisownię oryginalną /

 

1984 rok.

W roku 1983 została utworzona myśl przez mieszkańców Kobielic żeby wybudować kościół.

Do parafialnego kościoła w Brzeźcach mamy od 3 do 6 km. W porozumieniu z ks. proboszczem Tadeuszem Jaskółką działkę pod budowę kościoła ofiarował mieszkaniec Kobielic Stefan Folek. Później Stefan Folek wraz z innymi mieszkańcami załatwiali sprawy przepisu działki u naczelnika gminy, w województwie załatwiono zezwolenie na budowę i także u ks. Biskupa. Po załatwieniu tych spraw mieliśmy już prawo wejść na plac budowy wiosną 1984 r. Pierwsze zebranie w sprawie budowy kościoła odbyło się 1 kwietnia w klubie Kobielice z mieszkańcami. Temu zebraniu przewodniczył ks. Proboszcz Jaskółka. Były omawiane sprawy budowy wielkości kościoła i inne; na tym spotkaniu został wybrany komitet składający się z 22 osób. Zostało utworzonych 6 dwójek które miały za zadanie zbieranie pieniędzy u mieszkańców w naszej wsi każdego miesiąca po 15.

Pierwsze roboty zaczęliśmy przy grodzeniu placu kościelnego na przełomie kwiecień maj, później gromadzono materiały cegłę, pustaki, żwir, piasek, drewno, drut zbrojeniowy, wapno. W niedzielę 12 sierpnia o godzinie 16.00 przy deszczowej pogodzie został dokonany akt poswięcenia krzyża i placu przez ks. Proboszcza jaskółkę w asyście ks. Alojzego Zubra i ks. Godźka. Ks. Proboszcz Jaskółka nie chciał podejmować się tej budowy ze względu na swój wiek 60 lat i poprosił ks. Biskupa o przeniesienie go na inną placówkę. W niedzielę 26 sierpnia / 1984 r /o godzinie 10.30 na sumie żegnaliśmy ks. proboszcza Jaskółkę, został przeniesiony do parafii Załęska Hałda. W niedzielę 2 września o godzinie 10.30 na sumie witaliśmy nowego ks. Proboszcza Ryszarda Anczoka w wieku 40 lat który został przez ks. biskupa przeniesiony z parafii Załęska Hałda do naszej parafii w celu podjęcia się tej budowy.

9 września godzina 15.00 odbyło się pierwsze spotkanie z nowym proboszczem w klubie z komitetem. Były omawiane sprawy co zostało załatwione, zrobione. Teraz czekamy na wykonanie rysunku i zatwierdzenie przez władze gminne i wojewódzkie

1985 rok.

W dniu 13 kwietnia godzina 13.15 złożył wizytację ks. biskup Józef Kurpas w asyście ks. Proboszcza i kleryka Stanisława Pindel na placu budowy naszej świątyni. Eminencja ks. Biskup w krótkim przemówieniu do mieszkańców Kobielic zebranych w tym dniu na placu życzył żebyśmy jak najszybciej mogli rozpocząć pracę. W dniu 28 kwietnia ks. Proboszcz otrzymał zezwolenie na rozpoczęcie naszej budowy. Dzień 4 maja godzina 14.30 ks. Proboszcz wraz z miernikami przyjechał na plac budowy. Przed rozpoczęciem ich pracy modliliśmy się do Matki Boskiej Szkaplerznej w intencji naszej budowy. Później miernicy Wrz z z nami wytyczyli miejsce gdzie będzie stał nasz kościół. W dniu 6 maja rozpoczęliśmy pierwsze roboty ziemne. 11 maja przy pięknej pogodzie godzina 12.30 rozpoczęliśmy pierwsze betonowanie ziemne. 14 maja zakończyliśmy betonowanie ziemne. Praca idzie od rana do wieczora.  15 maja godzina 17.30 została odprawiona pierwsza msza święta na placu budowy pod krzyżem w intencji rolników i naszej budowy. / podkreślenie moje, ks. M K /.

18 maja w godzinach popołudniowych złożył wizytację na budowie Ordynariusz naszej diecezji biskup Herbert Bednorz. 20 maja rozpoczęto murowanie ścian. Ks. proboszcz jest trzy razy dziennie w czasie pracy wśród nas. Pracę kończymy modlitwą z ks. Proboszczem.

7 czerwca w godzinach przed południowych przywieziono elementy stalowe na dach kościoła.

13 czerwca zakończyliśmy murowanie ścian dolnych kościoła gdzie będą salki katechetyczne i inne pomieszczenia. 15 czerwca przy chłodnej i deszczowej pogodzie rozpoczęliśmy w godzinach porannych pierwsze betonowanie nad oknami. Trwają prace przygotowawczego betonowania stropu. 14 czerwca złożył wizytę na budowie Ojciec misjonarz Karol Podbioł w asyście ks. Proboszcza. Pracuje w Brazylii jest na urlopie w parafii. Rozpoczęto zabezpieczanie konstrukcji dachowej przed korozją.

20 czerwca o godz 14.00 przy pomocy dźwigu rozpoczęliśmy kładzenie 18 płyt stropowych, cała operacja trwała 1 godz 30 minut.

22 czerwca godz. 14 przy pięknej pogodzie rozpoczęliśmy betonowanie stropu i zakończyliśmy godz 19. Do tej pracy użyte były dwie betoniarki. Na budowie pracuje sporo młodzieży. Poniedziałek 24 czerwca do 28 czerwca trwały roboty przygotowawcze do murowania ścian górnego kościoła transport cegły. 1 lipca rozpoczynamy murowanie ścian. W sobotę 6 lipca zabetonowaliśmy schody do zakrystii. Rozpoczęto roboty ciesielskie nad oknami kościoła i trwa dalsze murowanie ścian. Częściowe murowanie ścian zakończyliśmy 12 lipca. W tym samym czasie trwały roboty ciesielskie i zbrojeniowe przy głównych schodach. Sobota 13 lipca przy pięknej pogodzie zabetonowaliśmy schody do kościoła. Od 15 lipca trwają roboty ciesielskie nad głównymi drzwiami, chórem, zakrystią, oknami i schodami na chór i roboty zbrojeniowe. Sobota 27 lipca zabetonowaliśmy koronę kościoła, chór, zakrystię i schpdy na chór. Betonowanie całe trwało od godz 9 do godz 18 z przerwą obiadową.  Poniedziałek 29 lipca trwały roboty na placu kościelnym układanie desek sprzątanie placu do 1 sierpnia. 2 sierpnia przy deszczowej pogodzie przyjechała brygada montażowa 4 osoby która przygotowuje konstrukcję stalową na dach kościoła.

Wtorek 6 sierpnia przy pięknej pogodzie od godz 14 przy pomocy dźwigu żuraw rozpoczęto wyciąganie konstrukcji dachowej stalowej na swoje miejsce i zakończyliśmy o godz 20.

7 i 8 sierpnia była przerwa w pracy spowodowana ulewnymi deszczami. 9 sierpnia w godzinach porannych pracowaliśmy przy wyciąganiu szyn i spawaniu. Sobota 10 sierpnia przystąpiliśmy do pompowania wody z Alek katechetycznych i woda została wypompowana przy pomocy dwóch pomp. Poniedziałek 12 sierpnia trwają dalsze roboty spawalnicze przy konstrukcji dachowej, które zostały zakończone 14 sierpnia. Poniedziałek 12 sierpnia w godzinach porannych złożył wizytę ks. Walenty Pieczka w asyście ks. proboszcza na naszej budowie, obecnie jest proboszczem w parafii w Nowym Jorku. W tym samym dniu odwiedził naszą budowę ks. Proboszcz z parafii Kryry. 16 sierpnia pracowaliśmy przy malowaniu konstrukcji dachowej i wyciąganiu cegły. 17 sierpnia przy pięknej upalnej pogodzie zabetonowaliśmy 6 słupów podporowych od strony wschodniej które będą podtrzymywać dach. Prace na budowie nie idą tak szybko z powodu żniw.

Poniedziałek 19 sierpnia rozpoczęliśmy murowanie szczytów, rozpoczęliśmy także roboty przygotowawcze do pokrycia dachu. Sobota 27 sierpnia zakończyliśmy zabezpieczanie konstrukcji dachowej przed korozją. Poniedziałek 26 sierpnia rozpoczęliśmy roboty przy odwodnieniu kościoła. Środa 28 sierpnia w godz porannych odwiedził naszą budowę ks. Alojzy Zuber i ks. Paweł Stęchły. W tym samym dniu przed obiadem odwiedził nas na budowie proboszcz z parafii Jankowice. Piątek 30 sierpnia zostało zakończone odwadnianie kościoła od strony południowej i wschodniej.

Środa 4 września rozpoczęto prace przy pokryciu dachu. Piątek 6 września od strony południowej szczyt kościoła został wymurowany, w tym samym dniu odwiedził nas na budowie ks. Harazin. Trwają dalsze prace przy pokryciu dachu. Poniedziałek 16 września zakończyliśmy murowanie szczytu od strony północnej. Sobota 21 września przy pięknej słonecznej pogodzie zakończyliśmy pokrycie dachu deskami. Trwają prace przygotowawcze do położenia posadzki w salkach katechetycznych i wejścia do nich. Wtorek 1 października rozpoczęliśmy pokrycie dachu papą i zakończyliśmy w czwartek 3 października przy słonecznej pogodzie.

Elektrycy rozpoczęli prace przy oświetleniu salek katechetycznych i kościoła w czwartek 3 października. Piątek 4 października rozpoczęto wylewanie posadzki w alkach i zakończono sobota 5 października.

Od 1 października ks. Biskup powołał ks. Romana Szekiela / podkreślenie moje / z parafii Goleszów do nas w celu kontynuowania dalszej budowy naszego kościoła.

Wtorek 8 października rozpoczęto murowanie ścian działowych w alkach, które zakończyli w sobotę 12 października, w tym samy dniu rozpoczęto tynkowanie salek. Czwartek 17 października schody do salek katechetycznych zostały zabetonowane i ziemia która była na hałdzie została rozwieziona. Środa 23 października w godzinach popołudniowych rozpoczęto pokrycie dachu blachą. Sobota 26 października zakończono tynkowanie salek i zaprawiono okna. Trwają dalsze parce na dachu i w dolnej części kościoła i są wykonywane jeszcze inne prace na placu budowy.

Piątek 8 listopada rozpoczęto w dolnej części kościoła kładzenie płytek w korytarzu i zakończono w sobotę 9 listopada. W tym samym dniu zakończono pokrycie dachu blachą od strony wschodniej. Sobota 16 listopada zaprawiono główne drzwi wejściowe do salek.

Sobota 16 listopada poświęcona Matce Bożej o godz 19.00 ks. Proboszcz odprawił pierwszą mszę świętą w dolnej części kościoła./ podkreślenie moje /

Niedziela 17 listopada o godz  13 ks. proboszcz odprawił uroczystą mszę świętą niedzielną w obecności dwóch kleryków w naszej świątyni i został powitany przez dzieci które deklamowały wiersze. Od niedzieli 24 listopada msze święte odprawiane będą trzy w niedzielę i po jednej mszy św  w tygodniu.

Wtorek 26 listopada dolna część kościoła została odebrana przez komisję./ podkreśl. moje /.

Po odwilży i stopnieniu śniegu znowu przystąpiliśmy do pracy przy kościele. Czwartek 5 grudnia przywieziono konfesjonał wykonawcą jest mieszkaniec Kobielic Florian Sekta.

Sobota 7 grudnia rozpoczęliśmy roboty przy odwadnianiu kościoła od strony zachodniej i północnej i w tym samym dniu prace były wykonywane na placu kościelnym, wysypanie łubkiem. Poniedziałek 9 grudnia rozpoczęto zaprawianie okien w kościele.  Wtorek 10 grudnia zakończono odwadnianie kościoła. Sobota 19 grudnia przywieziono tabernakulum wykonawcą jest wspomniany już Sekta. Od dnia 14 grudnia Pan Jezus na stałe zamieszkał w dolnej części kościoła i jest obecny wśród nas.

Poniedziałek 16 grudnia postawiono dzwon, poprzednio dzwonił przez długie lata u Antoniego Masny, obecnie dzwoni w kościele. Jest to dzwon mały z roku 1872, liczy obecnie 113 lat. Wtorek 17 grudnia zakończono zaprawianie okien od strony zachodniej. Zakupiono dwie monstrancje dużą i małą, także trzy ornaty. Sobota 28 grudnia zaprawiono okna od strony wschodniej, trwają prace przy karbolowaniu dachu od środka. Prace znowu są przerwane z powodu zimy.

1986 rok

 

Od 7 stycznia rozpoczęto prace wewnątrz kościoła dalsze karbolowanie dachu obijanie deskami, wykładanie watą, prace spawalnicze przy stropie. Środa 21 stycznia zakończono prace przy dachu. W tym samym dniu zostały zawieszone nowe lampy w dolnej części kościoła. Wystrój kościoła będzie wykonywała brygada pod przewodnictwem Pana Szulca z Pszczyny. Sobota 1 lutego postawiono gablotkę przed kościołem. Czwartek 13 lutego Ks. Proboszcz odprawił pierwszą mszę św. pogrzebową zmarłego Ludwika Kumora w naszym kościele. Sobota 1 marca rozpoczęto szklenie okien w kościele zakończono w poniedziałek 3 marca. Środa 5 marca rozpoczęto prace przy centralnym ogrzewaniu kościoła. Środa 12 marca rozpoczęto tynkowanie kościoła wewnątrz. Poniedziałek 17 marca położono przewody do radiofonizacji kościoła. Sobota 22 marca zaprawiono duże okno od strony południowej i trwa dalsze tynkowanie kościoła i prace przy centralnym ogrzewaniu. Poniedziałek 24 marca rozpoczęto pokrycie dachu blachą od strony zachodniej. Poniedziałek 4 kwietnia przywieziono krzyż, który będzie umieszczony w kościele, trwają dalsze prace przy tynkowaniu kościoła przy centralnym ogrzewaniu i pokryciu dachu blachą. Wtorek 8 kwietnia zakończono pokrycie dachu blachą od strony zachodniej i w tym samym dniu skończono tynkowanie kościoła. Czwartek 10 kwietnia zakończono prace przy centralnym ogrzewaniu. Piątek 11 kwietnia w godzinach popołudniowych rozpoczęto kładzenie boazerii wewnątrz kościoła. Środa 16 kwietnia rozpoczęto tynkowanie kotłowni. Piątek 18 kwietnia zakończono kładzenie boazerii i tynkowanie kotłowni. Sobota 19 kwietnia pracowaliśmy przy rozbieraniu rusztowań w kościele. Poniedziałek 21 kwietnia rozpoczęto wylewanie posadzki w kościele i zakończono we wtorek 22 kwietnia i także w kotłowni. Piątek 25 kwietnia zaprawiono główne drzwi do kościoła i w tym samym dniu postawiono słup elektryczny na placu kościelnym. Środa 23 kwietnia rozpoczęto kładzenie płytek na chórze i zakończono w sobotę 26 kwietnia i w tym samym dniu malarze obiałkowali wnętrze kościoła. Środa 30 kwietnia przystąpiono do wystroju kościoła i zaprawiono boczne drzwi. Piątek 2 maja zawieszono lampy, głośniki, krzyż, zaprawiono tabernakulum, balustrady na chórze, przed głównym wejściem i bocznym. Zaprawiono drzwi do zakrystii i górna część kościoła została odebrana przez komisję. Od 29 kwietnia prowadzone są roboty przy wierceniu studni. Dzień 3 maja sobota Ks. Proboszcz odprawił mszę św. i nieszpory w górnej części kościoła. Niedziela 4 maja mieliśmy pierwszy odpust w naszym kościele. Piątek 9 maja zaprawiono boczne drzwi wyjściowe do kościoła i zakrystii. Niedziela 11 maja odbyła się pierwsza komunia św. dzieci. Sobota 10 maja zakończono wiercenie studni. Poniedziałek 12 maja są prowadzone inne prace na placu kościelnym. Czwartek 29 maja odprawiliśmy pierwsze Boże Ciało procesja odbyła się na placu kościelnym gdzie były ustawione cztery ołtarze nabożeństwo odbyło się przy deszczowej pogodzie. Sobota 31 maja posadzka w kościele została napuszczona i w tym samym dniu został zawieszony obraz NMP Królowej Polski patronki naszego kościoła. Środa 4 czerwca prowadzone były prace przy wystroju kościoła i placu kościelnego. Czwartek 5 czerwca przy deszczowej pogodzie godz. 18.30 został dokonany akt poświęcenia naszego kościoła przez Ordynariusza Ks. Biskupa Damiana Zimonia, w asyście naszego Proboszcza i innych księży zgromadzonych licznie na tę uroczystość. Mszę św. odprawił Ks. Biskup przy wypełnionym po brzegi kościele przez wiernych naszej parafii i sąsiednich okolic. Jest to wielkie wydarzenie dla nas mieszkańców. Poniedziałek 23 czerwca rozpoczęto kładzenie tarasu na schodach przed głównym wejściem. Wtorek 24 czerwca rozpoczęto prace w drugiej części dolnego kościoła. Środa 2 lipca została wylana posadzka w dolnej części kościoła. Sobota 5 lipca prace przy kładzeniu tarasa przed głównym wejściem zostały zakończone. Piątek 11 lipca rozpoczęto tynkowanie drugiej salki. Piątek 18 lipca zakończono tynkowanie. Sobota 26 lipca zaprawiono drzwi do salki. Sobota 16 sierpnia rozpoczęto kładzenie tarasa przed wejściem na schodach do salek i okna zostały oszklone. Czwartek 28 sierpnia prace przy kładzeniu tarasa przed wejściem do salek zostały zakończone. W nocy z piątku na sobotę z 19 za 20 września nieznani sprawcy wybili szyby w oknie weszli do kościoła przez okno próbowali włamać się do tabernakulum lecz nie otworzyli. Później uszkodzili drzwi by dostać się do zakrystii skradli aparaturę i dwie kolumny. Środa 1 października w godzinach porannych nieznany osobnik porzucił mnóstwo kartek na terenie kościoła, na przystankach autobusowych szkalujące postać Ks. Proboszcza. Ks. Proboszcz od dawna załatwiał formalności budowy probostwa. Poniedziałek 13 października zostało wymierzone miejsce gdzie będzie stało probostwo. Po otrzymaniu pozwolenia w czwartek 23 października rozpoczęto wykopy ziemne, które zakończone zostały w sobotę 25 w godzinach południowych. Poniedziałek 27 rozpoczęto zbrojenie terenu zakończone zostało wtorek 28 października. Środa 29 października przy słonecznej pogodzie od godz. 8 rozpoczęto betonowanie ziemne które zakończyliśmy godz. 14. Poniedziałek 3 listopada przystąpiono do murowania probostwa. Wtorek 11 listopada zakończono murowanie dolnej części probostwa w tym samym dniu cieśle rozpoczęli prace przed betonowaniem stropu. Środa 12 listopada rozpoczęto zbrojenie stropu zakończono w piątek 14 listopada. Przy zbrojeniu stropu pracowały również kobiety. Sobota 15 listopada przy słonecznej ciepłej pogodzie od godz. 9 rozpoczęto betonowanie stropu zakończono o godz. 13.15 przy tej pracy pomagały nam dwa cyklopy. Sobota 22 listopada rozpoczęto murowanie piętra probostwa zakończono w poniedziałek 1 grudnia przy chłodnej pogodzie. Prace zostały przerwane z powodu zimy.

 

1987

 

Poniedziałek 2 lutego dzień Matki Boskiej Gromnicznej godz. 18 Ks. Prymicjant Stanisław Pindel pochodzący z naszej parafii odprawił mszę św. prymicyjną w naszym kościele w asyście Ks. Proboszcza i innych księży. Kazanie wygłosił były Proboszcz Tadeusz Jaskółka. Od niedzieli 29 marca do środy 1 kwietnia odbyły się w naszym kościele pierwsze rekolekcje parafialne prowadził je Ojciec Augustyn Miodek z Katowic. Po zimowej przerwie wtorek 26 kwietnia przystąpiono do dalszej pracy na probostwie. Czwartek 14 maja przy padającym deszczu od godz. 9 rozpoczęto betonowanie piętra zakończono godz. 13.30. Od poniedziałku 25 maja jest dalsze murowanie. Czwartek 4 czerwca zakończenie murowania. Czwartek 25 czerwca od godz. 14 przystąpiono do betonowania drugiego piętra zakończono 18.30. Poniedziałek 27 lipca kładzenie instalacji elektrycznej na probostwie. Od środy 5 sierpnia do poniedziałku 10 sierpnia cieśle położyli konstrukcję drewnianą na probostwie panowie z Studzionki. Od wtorku 11 sierpnia do poniedziałku 17 sierpnia murowanie szczytów. Od wtorku 18 sierpnia do środy 26 sierpnia obijanie dachu deskami. Prace elektryczne zakończono środa 26 sierpnia. Od czwartku 3 września tynkowanie pokoi. Od środy 9 września do soboty 10 października pokrycie dachu blachą. Wtorek 20 października koniec tynkowania probostwa. Sobota 28 listopada zaprawienie okien i szklenie do soboty 19 grudnia.

 

1988

 

Poniedziałek 11 kwietnia trzech panów z Żor rozpoczęli kładzenie tarasa przed zakrystią, zakładanie parapetów w kościele i na probostwie. Piątek 23 kwietnia zakładanie centralnego ogrzewania do 18 maja. Prowadzone są dalsze prace na probostwie, kładzenie płytek w garażach kancelarii korytarzu doprowadzenie prądu wody białkowanie pokoi zaprawianie drzwi kładzenie płytek w łazienkach kładzenie podłóg. Prace zakończono we wrześniu. Sobota 27 sierpnia misjonarz Karol Podbioł przebywający na urlopie obchodził 25 lat kapłaństwa odprawił mszę św. dziękczynną w naszym kościele.

 

1989

 

W marcu doprowadzono przewody gazociągu pod kościół i probostwo. Od 26 września grodzenie cmentarza do 14 października. Sobota 18 listopada postawiono krzyż na cmentarzu.

 

1990

 

Położenie krawężników na cmentarzu wysypanie ścieżek łupkiem. Sobota 21 kwietnia wizytacja Ks. Biskupa Janusz Zimniaka w naszej parafii o godz. 16 uroczyste powitanie w kościele później spotkania. 22 kwietnia niedziela godz. 8 odwiedzenie chorego przez biskupa 8.30 odwiedzenie rodziny wielodzietnej godz. 9 msza św. w dolnej części kościoła odprawiona przez Ks. Proboszcza w intencji seniorów kazanie wygłosił Ks. Biskup. Godz. 10 uroczysta suma w kościele odprawiona przez Ks. Biskupa w intencji bierzmowanych. Na przełomie maj czerwiec założono płyty pod przęsłami ogrodzeniowymi cmentarza. Wtorek 12 czerwca pogrzebano pierwszą parafiankę na naszym cmentarzu Bierowską Zuzannę. 1 listopada Wszystkich Świętych godz. 15 pierwsza procesja na cmentarz.

 

1991

 

Wtorek 26 lutego pogrzebano pierwszego parafianina Edwarda Masnego na naszym cmentarzu. Środa 1 maja kładzenie krawężników obok kościoła. Sobota 25 maja kładzenie krawężników. Sobota 1 czerwca kładzenie krawężników. Środa 10 lipca posadzono drzewka na placu kościelnym i na cmentarzu. Od 28 października kładzenie posadzki w kościele do 12 grudnia wykonawcy z Bielska. Sobota 14 grudnia doprowadzenie wody na cmentarz.

 

1992 

 

Poniedziałek 27 kwietnia w naszej parafii odbył się pierwszy konwent uroczystą mszą św. o godz. 11 odprawił dziekan Ks. Proboszcz z Czarkowa za zmarłych księży, koncelebrowali księża z całego dekanatu pszczyńskiego. Sobota 20 czerwca dokonano wykopu pod wieżę wokół kościoła później betonowanie w ziemi. Środa 8 lipca stawianie rusztowania. Wtorek 14 lipca początek betonowania dzwonnicy, koniec betonowania piątek 21 sierpnia. Zalanie dzwonnicy odbyło się za pomocą gruszki i dźwigu. Od poniedziałku 14 września do piątku 18 września tynkowanie dzwonnicy. Piątek 18 września godz. 12.30 ustawienie krzyż na dzwonnicy i oprawienie blachą.

 

1993

 

Od poniedziałku 19 lipca zmiana dachu nad zakrystią do wtorku 27 lipca. Wtorek 16 listopada dzwony przywieziono z Przemyśla

Imiona dzwonów:

 1. Imię moje Maria    waga 500 kg 

    Głos mój niech budzi sumienia grzesznych. Żywych woła do modlitwy.

    Umarłych opłakuje. Nadzieję zbawienia głosi: Maryjo wspieraj nas swą łaską.

 1. Imię moje Jan-Paweł II waga 350 kg 2. TOTUS TUUS  

    Miłosierdzie błogosławieństwo  i pokój wydzwaniać będą. Dla wszystkich którzy Boga

     miłują.

 1. Imię moje Stefan  waga 250 kg SOLI DEO

                                                      Głosem swoim będę nawoływał do zgody i miłości.

Joannes Felczyński 1808 r. Przemyśl

Środa 1 grudnia godz. 16.30. Odprawiona została msza św. przez Arcybiskupa Damiana Zimonia za parafian w asyście księży. Po mszy św. Arcybiskup poświęcił dzwony.

Od 6 do 9 grudnia trwał montaż dzwonów. 9 grudnia o g. 19.15 odezwały się po raz pierwszy dzwony w naszej parafii. Od 10 grudnia na Anioł Pański dzwoni dzwon Maria

 

1994 (1)

 

Wtorek 15 lutego odbył się pogrzeb parafianina Floriana Sekta któremu dzwoniły nowe dzwony.

Piątek 8 kwietnia rozpoczęto prace na placu kościelnym, wyłożenie kostkami i płytami. Piątek 29 kwietnia zakończono te prace. W czerwcu położono nawierzchnię asfaltową na parkingu kościelnym.

 

1995

 

Koniec marca  położono na cmentarzu kostki na dwóch chodnikach. 6 kwietnia przywieziono stojaki na rowery. Od czwartku 27 kwietnia do poniedziałku 30 kwietnia przywieziono 22 ławki od stolarza z Goczałkowic do kościoła. Niedziela 5 listopada godz. 13.00 Ksiądz Stefan Kumor wraz ze swym kolegą odprawił mszę św. w naszym kościele w intencji dobrodziejów żyjących i zmarłych naszego kościoła. Środa 13 grudnia zmarł ksiądz Stefan. Msza św. w intencji zmarłego Stefana odprawiona została sobota 16 grudnia godz. 10 w naszym kościele. Pogrzeb księdza Stefana Kumora odbył się 19 grudnia w Krakowie.

 

1996

 

Kwiecień założono witraże w oknach w kościele. Niedziela 1 września godz. 10.30 poświęcono sztandar rolniczy św. Izydora. Poniedziałek 2 września Arcybiskup Damian Zimoń godz. 9 odprawił mszę św. w naszym kościele w intencji rozpoczęcia nowego roku szkolnego w nowej szkole. Po mszy św. Arcybiskup poświęcił nową szkołę.

 

1997

 

Niedziela 18-19 maja nawiedzenie obrazu Pani Jasnogórskiej w naszej parafii. Niedziela 18 maja Biskup Piotr Libera odprawił mszę św. godz. 18 w czasie mszy św. udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży.

Na przełomie wrzesień październik ponowne pokrycie dachu blachą na probostwie.

 

1998

 

Czwartek 12 lutego zawieszono stacje drogi krzyżowej w kościele. 25 lutego w Środę Popielcową godz. 18 ojciec Franciszkanin odprawił mszę św. i poświęcił stacje drogi krzyżowej.

 

1999

 

Malowanie kościoła.

 

2000

 

Sobota 16 grudnia obraz Matki Bożej patronki naszej parafii został umieszczony w ołtarzyku wykonawcą jest stolarz Henryk Puchałka.

 

2001

 

Poniedziałek 28 maja rozpoczęto tynkowanie kościoła i probostwa, piątek 13 lipca zakończenie tynkowania. Prace wykonała brygada Kobielanka.

 

2002

 

Wizytacja Ks. Biskupa w parafii. Sobota 13 kwietnia Ks. Biskup Stefan Cichy odprawił mszę św. o godz. 17 w czasie mszy św. udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży 36 osób. Niedziela 14 kwietnia po mszy św. porannej procesję prowadził Ks. Biskup na cmentarz modlitwy za + parafian.

Zmiana Ks. Proboszcza w parafii.

Sobota 27 lipca godz. 18 msza św. żegnaliśmy Ks. Proboszcza Romana Szekiela odszedł na emeryturę po 17 latach pracy w parafii.

Witaliśmy nowego Ks. Proboszcza Norberta Osmańczyka objął urząd proboszcza niedziela 28 lipca.

Wrzesień pierwsza pielgrzymka z Ks. Proboszczem do Łagiewnik. Październik pielgrzymka do Lichenia. Październik miesiąc różańcowy cztery kolejne wtorki różaniec w plenerze na ulicach naszej parafii przy krzyżach godz. 17. Wrzesień nabożeństwo fatimskie w każdą niedzielę 20.30. Piątek 15 listopada godz. 16 uroczystość wprowadzenia relikwii św. Siostry Faustyny do naszego kościoła przewodniczył Ks. Bp Stefan Cichy i odprawił mszę św.

 

2003

 

Styczeń wyjazd parafian na jasełka do Cieszyna. Sobota 8 marca wyjazd parafian z Ks. Proboszczem do teatru na Mękę Pańską do Cieszyna. Piątek 11 kwietnia godz. 16.30 przy chłodnej pogodzie odbyła się pierwsza droga krzyżowa po ulicach naszej parafii. Przewodniczył Ks. Proboszcz. Niedziela od 1-6 czerwca pierwsze misje w parafii prowadził Ks. Prof. Józef Kiedos. Środa 4 czerwca droga krzyżowa ulicami parafii. Piątek 6 czerwca godz. 17 procesja z placu szkolnego do kościoła niesienie krzyża misyjnego przez mężczyzn poświęcenie na placu kościelnym instalacja krzyża misyjnego msza św. i zakończenie misji św. Od maja do października 29 każdego miesiąca wyjazd do Turzy nocne czuwanie z Ks. Proboszczem. Po 17 latach 19 czerwca procesja Bożego Ciała pierwszy raz odbyła się na ul. Pszczyńskiej i Sportowej gdzie stały 4 ołtarze zakończenie procesji na placu szkolnymi msza św. w ulewnym deszczu. Prowadzone są prace malarskie wymiana instalacji grzewczej na probostwie. Niedziela 28 września na sumie odbyły się dożynki parafialne i został poświęcony sztandar górniczy, po południu odbyła się biesiada obok probostwa. Miesiąc wrzesień powstał chór parafialny gloria w II Święto Bożego Narodzenia na Mszy św. godz. 10.30 po raz pierwszy wystąpił nasz chór parafialny. Piątek 21 listopada po mszy św. wieczornej Ks. Proboszcz prowadził procesję na Podlesie gdzie został poświęcony krzyż stalowy który stał na placu kościelnym

2004

 

Prace na probostwie zostały zakończone. Czwartek 13 maja poświęcenie nowej figury fatimskiej. Czwartek 23 września godz. 17 przybycie Ks. Biskupa Gerarda Bernackiego. Procesja na cmentarz, modlitwy za zmarłych kapłanów, poświęcenie tablicy śp. ks. Karola Podbioła, godz. 18 msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Biskupa i kapłanów poświęcenie figury św. Ojca Pio i  wprowadzenie relikwii św. Ojca Pio.

 

2005

 

16 października 1978 na stolicę Piotrową został wybrany Kardynał Karol Wojtyła Papież Pontyfikat 26 lat 5 miesięcy 16 dni. Sobota 2 kwietnia godz. 21.37 zmarł Papież Jan Paweł II. Pogrzeb odbył się 8 kwietnia godz. 10 2005 r.

Przebudowa Kościoła

Czwartek 14 kwietnia rozpoczęto prace przebudowy kościoła. 9 czerwca rozpoczęto prace ziemne. Zostały wymurowane ściany dolnej części, gdzie będzie zakrystia inne pomieszczenia koniec lipca przerwa. W tym czasie na placu kościelnym zostały dwie kapliczki wymurowane z wyburzonego materiału i założone fundamenty pod stacje drogi krzyżowej. Październik 14 został zabetonowany strop gdzie będzie zakrystia i inne pomieszczenia.

 

2006

 

10 kwietnia rozpoczęto prace przygotowania prezbiterium do zabetonowania. Wtorek 25 kwietnia zabetonowano prezbiterium. Po ciężkiej chorobie zmarł Ks. Proboszcz Norbert Osmańczyk w szpitalu w Pszczynie. Pochowany został w parafii św. Barbary w Chorzowie 4 września 2006 r. Niedziela 10 września na sumie Ks. Dziekan Janko w asyście Ks. Hanuska witaliśmy nowego Ks. Proboszcza Mieczysława Kroemera. Środa 20 września rozpoczęto dalsze prace. Wtorek 31 października postawiono konstrukcję stalową nad prezbiterium i pokrycie dachu koniec 2 grudnia.

 

HISTORIA PARAFII od 28.07.2002 – 2006 / VIII /  na podstawie ogłoszeń parafialnych oraz Gazetki parafialnej „Królowa Kobielickich Rodzin.”

                                                                                                 opr. ks. Mieczysław Kroemer

Rok 2002

 

 1. W dniu 28.07. 2002 urząd administratora parafii obejmuje ks. Norbert OSMAŃCZYK, dotychczasowy wikary w parafii w Chropaczowie. Natomiast wprowadzenie liturgiczne odbyło się w sobotę 27 lipca podczas wieczornej Eucharystii.
 2. Z dniem 1 września posadę organistki obejmuje p. Anna Suchanek. Dotychczasowa organistka, p. Hanna Sekta, zrezygnowała z tej posady pisząc stosowne pismo do ks. Proboszcza w którym argumentuje swoją decyzję. / pismo do wglądu w aktach parafii/
 3. Jednym z priorytetów ks. Norberta było zintegrowanie i wzajemne poznanie parafian, dlatego zorganizował we wrześniu / 7.09 / pierwszą wspólną pielgrzymkę do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Łagiewnik.
 4. W dzień fatimski 13 września przybywa do parafii ks. kanonik Karol Psurek, proboszcz parafii NMP Królowej Polski z Czechowic Dziedzic, który przewodniczy nabożeństwu i mszy świętej.
 5. 16 września ukazuje się numer „0” Informacyjny, parafialnej Gazetki w którym ks. Norbert nakreśla program swojej pracy duszpasterskiej i wyraża gotowość stworzenia parafialnej Gazetki pod tytułem: „Królowa Kobielickich Rodzin.” Numer „1” ukazał się już wkrótce bo w niedzielę 29.09.2002 roku, a była to niedziela Dożynkowa.
 6. 1.10. odbyło się spotkanie z O. Sewerynem Lubeckim OFM posługującym w Betlejem, a pochodzącym z Czarkowa.
 7. Kolejna pielgrzymka parafialna odbyła się w terminie 18-19.10.2002 w kierunku Lichenia do Sanktuarium MB Bolesnej Królowej Polski i do Sanktuarium św. Jóżefa w Kaliszu.
 8. Od 09-15.11 rozpoczyna się w parafii przygotowanie duchowe na przyjęcie relikwii św. Siostry Faustyny. 15 listopada uroczystej mszy świętej połączonej z wprowadzeniem relikwii św. Faustyny przewodniczy ks. bp Stefan Cichy. 

 

 Rok 2003

 

 1. 25 stycznia – wyjazd na Jasełka do teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie, który wystawił Zespół Teatralny z parafii św. Elżbiety. Bisom nie było końca!!
 2. Kolejny wyjazd do Cieszyna odbył się 15.03. Tym razem była to „Męka Pańska”
 3. 3. 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego  ks. proboszcz uroczyście poświęcił sztandar dla Dzieci Maryi.   
 4. Kazania pasyjne w czasie W. Postu głosił ks. wikary z Łąki. A był nim ks. Krystian Gawleński.
 5. Z wielką radością  i licznym udziałem wiernych świętowano Urodziny ks. Proboszcza Norberta. W czasie homilii ks. Norbert zacytował zdanie jednego ze swoich kolegów kapłanów: „ Norbert, ty nie pójdziesz do nieba, bo ty niebo masz już tu..” Co miało znaczyć, że w parafii Kobielice czuje się znakomicie i jest kochany przez wszystkich.
 6.  Droga krzyżowa ulicami parafii odbyła się 11.04. – ul. Leśna, Wiejska, Jagodowa, Sołecka, Stara Droga, Kościelna i zakończenie w kościele.
 7.  Od 14 kwietnia trwały 3 dniowe szkolne rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. Paweł Wójciga.
 8. Konwent wielkanocny w parafii NSPJ w Piasku dnia 24 kwietnia.29 kwietnia ks. proboszcz wraz z Parafianami udał się na kolejną pielgrzymkę, tym razem do Zakopanego na Krzeptówki do Sanktuarium MB Fatimskiej.
 9. Odpust parafialny ku czci NMP Królowej Polski oczywiście obchodzony był 3 maja. Kazania odpustowe wygłosił i sumie przewodniczył ks. prof. Józef Kiedos, były wicerektor WSSD w Katowicach. W czasie Mszy świętej został poświęcony nowy baldachim / dar Kółka Rolniczego /. Natomiast podczas nieszporów poświęcony został nowy ornat z wizerunkiem Matki Bożej, oraz maryjny nieszpornik.
 1. Dzień fatimski – 13 maja – rozpoczął się na Podlesiu przy kaplicy MB w posesji państwa Jasińskich. Kazanie wygłosił ks. Stanisław Pindel.
 2. W dniach od 1 – 6 czerwca 2003 roku odbyły się w parafii po raz pierwszy w jej historii Misje święte, które przeprowadził ks. prof. Józef Kiedos. Program Misji został zamieszczony w numerze 16 gazetki parafialnej. Krzyż misyjny wykonał p. Wincenty Szewczyk z ul. Wiejskiej. Poświęcenie krzyża odbyło się 6 czerwca, a został uroczycie przyniesiony w procesji z placu szkolnego przy SP.
 3. Dzieci komunijne udały się w pielgrzymce na Górę św. Anny 7 czerwca.
 4. 15 czerwca występował w naszej świątyni chór „Magnificat” z Chropaczowa z parafii MB Różańcowej.
 5. Pierwsza procesja Bożego Ciała pod przewodnictwem ks. Norberta Omańczyka miała miejsce dnia 19 czerwca 2003 r. Trasa procesji była następująca: ołtarz I u pp. Błażyca na ul. Pszczyńskiej. II – pp. Nocoń z ul. Szkolnej, III – blisko SP, IV – na placu szkolnym SP.
 6. Kolejna parafialna pielgrzymka – tym razem 21 czerwca do Wambierzyc i Barda Śląskiego.
 7. Kolejne nabożeństwo fatimskie  / 13.06 / poprowadził ks. Jan Kral, wikary z parafii pw. NSPJ w Bykowinie.
 8. Od 25 czerwca do 5 lipca dzieci przezywały swoje kolonie letnie w Wiśle Uzdrowisko, natomiast młodzież wyjechała na wypoczynek od 6 lipca do 13.07, także do Wisły.
 9. Od 1- 30 lipca trwały prace remontowe. Zostały wprawione nowe drzwi i okna do salki na dawnym tarasie probostwa, ponadto kancelaria parafialna została przeniesiona na piętro probostwa. Natomiast na parterze powstała biblioteka połączona z salą audiowizualną.
 10. W święto Przemienienia Pańskiego gościliśmy ks. Misjonarza, a był nim ks. Wacław Stencel, pochodzący z Połomii, a pracujący na misjach w Zambii. Podzielił się spostrzeżeniami dotyczącymi pracy na misjach i poprosił o wsparcie jego parafii.
 11. Sierpniowe nabożeństwo fatimskie poprowadził ks. dr Marian Wandrasz, dyrektor Archidiecezjalnej Poradni Życia Rodzinnego.
 12. Po raz drugi parafia Kobielice wsparła misjonarza. Tym razem był nim ks. Janusz Blaut pochodzący z Pszczyny, a działający w Biesłanie / Rosja /. Było to 31 sierpnia. W tym samym dniu Pani Gospodyni i Pan Kościelny czyli Państwo Wanda i Marian Garbacik świętowali 40 lecie ślubu. Ks. Norbert wobec całej wspólnoty wyraził ogromną radość i wdzięczność, że oboje podjęli się tak trudnej i niełatwej pracy.
 13. Wrześniowe nabożeństwo fatimskie poprowadził O. Fryderyk Grzesiek OFM z Górek Wielkich.
 14.  Pod koniec miesiąca, a dokładnie 24 września nastąpiło uroczyste poświęcenie obrazu ku MB Nieustającej Pomocy. Fundatorem obrazu jest …
 15. Dożynki parafialne odbyły się dopiero 29 września. Uroczystościom przewodniczył ks. kanonik Jan Gacka. W czasie sumy dożynkowej dokonał on poświęcenia nowego sztandaru. Tym razem był to sztandar górniczy. To już trzeci sztandar w posiadaniu parafii, po rolnikach i dzieciach Maryi. W numerze 23 Gazetki znajduje się lista fundatorów sztandaru górniczego. Tymczasem w same dożynki w godzinach popołudniowych rozpoczęła się na terenie pstry kościelnym I Parafialna Biesiada Dożynkowa.
 16. W dniach 10-12 października ks. Norbert wraz z parafianami wyruszył na kolejną pielgrzymkę. Tym razem nawiedzili oni grób ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, Świętą Lipkę, Gietrzwałd, Stoczek Warmiński, Pieniężno, Toruń i Głogowiec. 
 17. Październikowy dzień fatimski poprowadził ks. proboszcz Eugeniusz Pluta z Chropaczowa.
 18. Parafialny Dzień chorego odbył się po raz pierwszy w ramach tygodnia Miłosierdzia 18 października.
 19. Kolejny wyjazd do teatru w Cieszynie na spektakl „Gość oczekiwany” – 25.10.2003.
 20. W pierwszą sobotę listopada / 8 / po raz pierwszy w parafii odprawiono mszę świętą ku czci Niepokalanego Serca Maryi, o co prosiła MB w Fatimie, a po mszy odmówiono różaniec w intencjach wynagradzających.
 21. Także w listopadzie na zaproszenie ks. Norberta przybyły do parafii z modlitwa o powołania Siostry Apostołki Chrystusa Ukrzyżowanego.
 22. Dzień 21 listopada zapisał się w dziejach parafii jako dzień szczególny. Bowiem tego dnia odnowiony krzyż, który dotąd stał na placu kościelnym został przeniesiony w uroczystej procesji na nowe miejsce, a mianowicie na skrzyżowanie ulic Sołeckiej i Borowej. Tam po modlitwach został przez ks. Proboszcza uroczyście poświęcony. Tego samego dnia w kościele zamontowano pamiątkowy Medalion Jubileuszowego Roku Jubileuszowego 2000 wykonany z marmuru, który parafia otrzymała trzy lata wcześniej tj. w 2000 roku. Montował – p. Damian..
 23. W II dzień Świąt Bożego Narodzenia po raz pierwszy podczas sumy o g. 10.30 wystąpił chór parafialny „Gloria”, którego inicjatorem i założycielem był ks. Norbert Osmańczyk. W repertuarze znalazły się kolędy i pastorałki. Dyrygentem chóru była p. Eliza Piskorska - Rozwadowska.

 

 

Rok 2004

   

 1. Pan stolarz Wincenty / Szewczyk / w miesiącu styczniu wykonał schody wewnątrz probostwa aż po strych.
 1. Głoszenia kazań pasyjnych w W. Poście podjął się ks. Norbert, proboszcz.
 2. 25 marca w I rocznicę poświęcenia sztandaru Dzieci Maryi odprawiono uroczystą mszę świętą.
 3. Droga krzyżowa ulicami parafii odbyła się 2 kwietnia. Prowadziła ulicami: Topolowa, Pochyła, Wiejska, JP II do kaplicy św. Jana Nepomucena / zakończenie /.
 4. Rekolekcje parafialne przeprowadził i homilie głosił ks. Władysław Zązel, proboszcz z parafii Kamesznica w diec. Bielsko – Żywieckiej, znany ze swej działalności na rzecz trzeźwości. Niestety nie powstała w naszej parafii grupa AA.
 5. Konwent wielkanocny odbył się w parafii św. Jerzego, męcz w Goczałkowicach 22.04.2004 roku.
 6. Uroczystościom odpustowym przewodniczył i kazania wygłosił ks. Konrad Opitek, proboszcz z parafii św. Jerzego w Rydułtowach. Po nieszporach dokonano poświęcenia biblioteki i Sali audio wizualnej pod probostwem.
 7. Majowe nabożeństwo fatimskie poprowadził budowniczy kościoła św. Alberta w Żorach - Kleszczówce, ks. Piotr Krawiec. Dopełnieniem tego nabożeństwa było uroczyste poświęcenie figury MB Fatimskiej. Ofiarodawca…
 8. Od kwietnia do końca maja trwały prace przy powstaniu chodnika prowadzącego z parkingu przez plac kościelny do kościoła i dalej do ul. Pszczyńskiej / od dzwonnicy/. W sposób szczególny ks. proboszcz podziękował za prace p. Ignacemu Poloczkowi i p. Franciszkowi Plichta.(?)
 9. Procesja Bożego Ciała w 2004 roku prowadziła.. Obecny był ks. Bartłomiej Kuźnik, neoprezbiter pochodzący ze Świerklan z parafii św. Anny. Wygłosił słowo Boze i udzielił prymicyjnego błogosławieństwa.
 10. Nabożeństwo fatimskie – poprowadził O. Krescencjusz Rutowicz OFM, gwardian klasztoru w Opolu.
 11. W dwie kolejne niedziele przeprowadzono kolekty na zapłatę projektu przebudowy i rozbudowy kościoła w naszej parafii. Pomysł zrodził się już wcześniej, a zainicjował go ks. Norbert.
 12. Dokładnie 20 czerwca minął rok od założenia i powstania parafialnego chóru „Gloria.” Pierwszym dyrygentem została p. Eliza Piskorska – Rozwadowska. Chórzystów w owym czasie było….
 13. Jak w minionym roku tak i teraz w miesiącu lipcu grupa dzieci wyjechała do Wisły na letni wypoczynek.
 14. Kolejne nabożeństwo fatimskie / 13.08 / poprowadził ks. Bogdan Rek pochodzący z Turzy Śląskiej.
 15. Po 15 sierpnia w kościele zamontowano tablicę / p. Damian / przypominającą fakt po święcenia kamienia węgielnego do naszego kościoła. A było to w czasie pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny w 1983 roku. Wtedy to na lotnisku Muchowiec 20 czerwca został poświęcony ten kamień węgielny. Równocześnie w czasie wakacyjnych urlopów prowadzono dalsze prace wokół kościoła. Przygotowywano fundamenty pod nowe kapliczki, które miały powstać blisko ul. Pszczyńskiej. Miały być one przygotowane dla figur MB Różańcowej i św. Krzysztofa. Przy budowie zaangażował się głównie p. Franciszek, p. Ignacy i młodzież parafii.  
 16. Kolejna parafialna pielgrzymka odbyła się 21 sierpnia i prowadziła do Gniezna i Lichenia.
 17. Dożynki parafialne – 12 września. Słowo Boże wygłosił ks. Janusz Wycisło, dziekan z PAT w Krakowie. Po południu odbyła się II Parafialna Biesiada Rodzin.
 18. Dzień fatimski – prowadził ks. Rafał Październik, diecezjalny opiekun Dzieci Maryi.
 19. W dniu 19 września ks. Marek Blinda, budowniczy kościoła w Zazdrości wygłosił słowo Boże i poprosił o ofiary na budowę kościoła.
 20. Tego też dnia czyli 19.09. rozpoczął się w parafii Tydzień ze św. O. Pio. Przybyłe Siostry Apostołki Chrystusa Ukrzyżowanego z Częstochowy swoją modlitwą wspierały duchowo Parafian przygotowujących się do przyjęcia relikwii św. O. Pio. Uroczystego wprowadzenia relikwii dokonał 23 września ks. bp Gerard Bernacki przy udziale przedstawicieli OO Franciszkanów z Panewnik i OO. Werbistów SVD. Po mszy poświęcono na cmentarzu tablicę nagrobną śp. ks. Karola Podbioła / ur. 26.09.1935 – + 19.06.2004 Kurytyba /, misjonarza z Brazylii, który pochodził z Kobielic. Uroczystość uświetnił także chór parafialny z Czechowic – Dziedzic oraz siostra Inga, elżbietanka z Wisły, która przygotowała na uroczystość koncert organowy. Do otrzymania przez parafię relikwii przyczynili się w znaczny stopniu pp. Janina i Zygmunt Olszynkowie, którzy otrzymali w spadku relikwie św. O. Pio. Taka bowiem była wola śp. O. Arnolda OFM z Panewnik. Szerzej na ten temat napisano także w Gościu Niedzielnym z dnia 31.10.2004. W czasie uroczystej Eucharystii ks. Bp Gerard poświęcił także wykonaną z żywicy figurę św. O. Pio. Do mszy użyto kielicha mszalnego, którym za życia posługiwał się śp. ks. Karol, a  który parafii podarowała pogrążona w smutku Rodzina.
 21. Kolejny, bo już II Dzień Chorych w ramach Tygodnia Miłosierdzia / od 3- 10.10 / odbył się 9 października tj w sobotę.
 22. W jedną z kolejnych niedziel października ks. proboszcz Norbert Osmańczył wystosował specjalny List do Parafian w związku z przebudowa kościoła. Szerzej na ten temat jest w Gazetce nr 44 / 2004.
 23. W ostatnim dniu października sprowadzono do parafii i zamontowano nowe organy, które zastąpiły dotychczasowo grającą fisharmonię.
 24. Roraty w roku 2004/05 poświęcone były naszej parafii. Temat był następujący: „Historia i teraźniejszość naszej parafii.” Spotkał się on z dużym zainteresowaniem.
 25. Niedziela Świętej Rodziny, którą obchodzi się w Oktawie Bożego Narodzenia, stała się początkiem nowej duszpasterskiej inicjatywy ks. proboszcza. Zaproponował on, aby każdego dnia modlono się w czasie mszy świętej w intencji konkretnej Rodziny. Jeśli rodzina nie mogła przybyć do kościoła, ks. Norbert poprosił aby łączyła się duchowo w domu odmawiając różaniec. W gazetce parafialnej zamieszczono harmonogram terminów i dni modlitw za poszczególne Rodziny. Ta inicjatywa naprawdę była strzałem w dziesiątkę.

 

 

Rok 2005

 

 1. W trwającym jeszcze czasie kolędowym w naszej świątyni wystąpiła koncertem  

      kolęd siostra Inga, elżbietanka z Wisły.   

 1. Do wygłoszenia kazań pasyjnych został poproszony ks. Andrzej Piszczek, wikary z

      parafii św. Anny w Świerklanach.  

 1. Od marca wprowadzono zbiórkę ofiar kopertowych na remont kościoła.
 2. Droga krzyżowa ulicami parafii odbyła się 18 marca – ul. Pszczyńska, Stara Droga, Sołecka, Leśna i do kościoła.
 3. Od 19 marca do 23 odbyły się wielkopostne rekolekcje parafialne, które przeprowadził O. Krescencjusz OFM.
 4. Z początkiem kwietnia rozpoczęto pierwsze prace remontowe – zakrystię przeniesiono do salki pod kościołem.
 5. 2 kwietnia o g. 21.37 ZMARŁ PAPIEŻ Jan Paweł II!!!!!!!!!!! Cała Polska i świat pogrążone są w żałobie. Ogłoszono tygodniową żałobę narodową.
 6. 2 maja w miesiąc po śmierci odbył się Apel Jasnogórski. Modlitwy trwały od 21.00 aż do g. 21.37 / śmierć papieża /.
 7. Odpust parafialny 3 maja – gościem był ks. proboszcz z Brzezin Śląskich, ks. Tadeusz Fyrla. On też przewodniczył sumie odpustowej i wygłosił okolicznościowe kazanie.
 8. Nabożeństwo majowe fatimskie poprowadził ks. dr Marek Górka, Oficjał Sądu Metropolitalnego w Katowicach.
 9. 22 maja ks. proboszcz podziękował oficjalnie firmie MEDROS za wsparcie materiałowe i finansowe przebudowy kościoła.
 10. Procesja Bożego Ciała miała miejsce 26 maja w Dzień Matki. Przewodniczył jej ks. Rafał Skitek, neoprezbiter, który udzielił także błogosławieństwa prymicyjnego.
 11. Nasz stolarz, p. Wincenty Szewczyk wykonał nowe drzwi do naszej świątyni. Ks. proboszcz wobec wszystkich Parafian serdecznie mu podziękował za ten dar.
 12. Od 14 czerwca rozpoczęły się główne prace przebudowy świątyni. Od strony ul. Pszczyńskiej zlikwidowano główne schody, a w ich miejsce rozpoczęto budowę nowego prezbiterium, które znacznie wydłużyło kościół o kilka metrów.
 13. Kolejny dzien fatimski – tym rzem z udziałem ks. Eugeniusza Mencla, emerytowanego proboszcza i budowniczego kościoła pw. św. Józefa w Kłokocinie k. Boguszowic.
 14. Czas wakacji dla dzieci został jak co roku wykorzystany na wyjazd kolonijny w terminie 27.06 – 11.07. dzieci przebywały w Wiśle Uzdrowisku.
 15. Od 20 lipca do 31 sierpnia nastąpiła przerwa w pracach remontowych z uwagi na brak funduszy. Ponadto zaczęto gromadzić dalsze materiały budowlane a to tez wymagało kosztów. W zamian za to prowadzono dalsze roboty przy budowie 2 kapliczek od strony ul Pszczyńskiej oraz przygotowywano podstawy betonowe na budowę zewnętrznej drogi krzyżowej / 14 stacji /.
 16. 18 września w naszej parafii odbyły się Dożynki Gminne.
 17. Począwszy od poniedziałku 19 września powrócono do dalszych prac przy kościele. Zabetonowano podstawę nowego prezbiterium oraz zabezpieczono mury kościoła na zimę. Natomiast w październiku zabetonowano posadzkę nowego prezbiterium / 14.10 /.
 18. Nabożeństwo fatimskie 13 października poprowadził ks. Ryszard Lapczyk, emerytowany proboszcz z Czernicy, pochodzący z Kobielic.
 19. Roraty 2005/06 poświęcone były postaciom papieży: śp. JP II i Benedykta XVI.
 20. W grudniu ogłoszono kolektę na nowy piec CO do kościoła.

 

 

Rok 2006

 

 1. Sakrament bierzmowania miał miejsce 4 czerwca. Udzielił go ks. bp Gerard Bernacki.
 1. W lipcu jak zawsze dzieci pojechaly na kolonie. Tym razem do miejscowości Swornegacie na Kaszubach. Po powrocie ks. proboszcz ze względu na zły stan zdrowia znalazł się w szpitalu w Pszczynie. Cała parafia modliła się za niego do Boga. Obowiązki administratora parafii przejął ks. proboszcz emeryt z Radostowic, ks. Feliks Hanusek.
 1. Dnia 30 sierpnia po miesięcznym pobycie w szpitalu zmarł ks. Proboszcz Norbert OSMAŃCZYK. Miał lat 48, z tego w kapłaństwie 23 lata. RiP.
 1. Pogrzeb śp. ks. Norberta odbył się na początku września 2006 r. Został pochowany na cmentarzu w rodzinnej parafii w Chorzowie u św. Barbary.  Na cmentarzu w Kobielicach jest płyta nagrobna ku jego pamięci ufundowana przez Parafian z Kobielic.       

Dalsza historia wydarzeń zawarta jest w Kronice Parafialnej, która znajduje się w archiwum na probostwie.

  

 

Linia czasu naszej parafii

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, siedziba: Kobielice, Kościelna 2.